Het bestuur van SPTGC wordt per 1 juli uitgebreid met een bestuurslid namens pensioengerechtigden. Pensioengerechtigden zijn per brief uitgenodigd zich kandidaat te stellen. De termijn voor kandidaatstelling is inmiddels gesloten. Er is één kandidaat die tevens voldoet aan de functie-eisen: de heer Bas Parson. Er hoeven dus geen verkiezingen te worden gehouden. Bas Parson zal derhalve per 1 juli a.s. toetreden tot het bestuur van SPTGC.