Wat als ik arbeidsongeschikt word?

Let op: Hieronder leggen we (een onderdeel van) de pensioenregeling in algemene zin zo goed mogelijk uit. Om het duidelijk te houden gaan we hier niet in op details en afwijkende situaties. De precieze regels over wanneer, waar en voor wie recht ontstaat op pensioen vindt u terug in het Pensioenreglement. Alleen daaraan kunt u rechten ontlenen.

Als u ziek wordt en vervolgens arbeidsongeschikt, dan heeft u mogelijk recht op een WIA-uitkering van de overheid als u na 24 maanden nog steeds ziek bent.

Wilt u meer informatie?

Hieronder vindt u meer informatie over:

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?
Als u twee jaar ziek bent stopt uw loondoorbetaling door Transavia. Het UWV beoordeelt of u arbeidsongeschikt bent. Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, dan kunt u recht krijgen op een (gedeeltelijke) WIA-uitkering van de overheid. Deze uitkering krijgt u in plaats van uw salaris.

Krijgt u een uitkering als u arbeidsongeschikt bent?
Als u ziek wordt betaalt Transavia maximaal 2 jaar uw loon door. Als u na 2 jaar nog steeds ziek bent, kunt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen van de overheid. Dit is de WIA-uitkering.

Bouwt u nog pensioen op bij arbeidsongeschiktheid?
Heeft het UWV geoordeeld dat u volledig arbeidsongeschikt bent en ontvangt u daarom een WIA-uitkering van de overheid? Dan wordt de opbouw van uw pensioen in ons pensioenfonds voortgezet. Ons pensioenfonds neemt de volledige premiebetaling over en u betaalt hier zelf niet meer aan mee. Dat doet het fonds totdat u met (vervroegd) pensioen gaat of tot u niet meer arbeidsongeschikt bent. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan betaalt ons pensioenfonds dat deel van de premie voor u.

Het salaris dat u verdient voordat u arbeidsongeschikt werd, blijft het uitgangspunt voor uw pensioenopbouw. Latere cao-en prijsstijgingen worden niet meer meegenomen. Ook niet voor uw pensioenopbouw. Ingeval van inflatie kan de waarde van uw pensioen elk jaar afnemen.

Verhuist u binnen Nederland dan hoeft u dit alleen door te geven aan de gemeente. Onze pensioenuitvoerders ontvangen deze melding dan automatisch. Verhuist u naar een ander land of wijzigt uw bank- of gironummer, dan bent u verplicht om dit zo snel mogelijk schriftelijk aan het pensioenfonds te melden. Ook ingeval van wijziging in uw persoonlijke omstandigheden (mate van arbeidsongeschiktheid, huwelijk, echtscheiding, partnerschap, kinderen e.d.) bent u verplicht dit door te geven aan het pensioenfonds. Geeft u dit niet of niet tijdig door, dan kan dit van invloed zijn op uw recht op pensioenuitkeringen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Paul Jenner (tel. 020-6046438 of via mail paul.jenner@transavia.com).

Vragen of meer informatie?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie over de pensioenregeling? U kunt terecht bij het secretariaat van ons pensioenfonds SPTGC (secretariaatSPTGC@transavia.com).