Wat als ik kinderen krijg?

Let op: Hieronder leggen we (een onderdeel van) de pensioenregeling zo goed mogelijk uit. Daarom is er geen ruimte voor het beschrijven van details en afwijkende situaties. De precieze regels over wanneer, waar en voor wie recht ontstaat op pensioen vindt u terug in het Pensioenreglement Alleen daaraan kunt u rechten ontlenen.

Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen als u overlijdt als u nog in dienst bent bij Transavia. Ook uw stief- of pleegkinderen kunnen in bepaalde gevallen recht hebben op wezenpensioen. Wel gelden daarbij een aantal voorwaarden.

Wat moet ik doen?

U hoeft de geboorte van uw kind niet aan te melden. Ons pensioenfonds krijgt alle gegevens automatisch van de gemeente waar u woont. Woont u in het buitenland, meld u dan de geboorte van uw kind bij het pensioenfonds. Heeft u stief- of pleegkinderen en wilt u dat ze aanmerking komen voor wezenpensioen, meld ze dan aan bij ons pensioenfonds.

Wilt u meer informatie?

Hieronder vindt u meer informatie over:

Wezenpensioen is de uitkering die uw kinderen ontvangen als u overlijdt.

Als u overlijdt terwijl u in dienst bent bij Transavia, zorgt ons pensioenfonds voor de uitkering van het partnerpensioen en wezenpensioen voor uw partner en kinderen. Uw partner krijgt het partnerpensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin u overlijdt. Het partnerpensioen stopt als uw partner overlijdt. Het wezenpensioen start ook vanaf de eerste dag van de maand waarin u overlijdt en stopt als uw kind 18 jaar wordt. Als uw kind studeert of tenminste 45% arbeidsongeschikt is of een Wajong-uitkering ontvangt, stopt de uitkering uiterlijk als uw kind 27 jaar wordt.

Recht op wezenpensioen heeft uw eigen kind en uw pleegkind. Dat geldt ook voor de kinderen van uw partner die bij u wonen en voor wie u of uw partner kinderbijslag krijgen of die studerend of invalide zijn. Ook zij hebben recht op wezenpensioen. Uw kind mag bovendien niet ouder zijn dan 18 jaar. Of niet ouder dan 27 jaar, als het na zijn of haar 18e nog studeert of arbeidsongeschikt is.

Dit hangt af van de situatie op het moment waarop u overlijdt

U bent in dienst van Transavia als u overlijdt
Elk kind ontvangt 20% van het partnerpensioen dat voor uw partner geldt. Als ook uw partner is overleden of vanaf het moment dat uw partner overlijdt, wordt het wezenpensioen verdubbeld. U vindt de hoogte van het wezenpensioen ook terug op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO), dat u jaarlijks ontvangt. Daarnaast kunt u het wezenpensioen ook altijd terug vinden op mijnpensioenoverzicht.nl.

U ben niet meer in dienst van Transavia als u overlijdt
De kinderen ontvangen geen wezenpensioen. Wezenpensioen wordt alleen uitgekeerd als u nog deelnemer bent aan de pensioenregeling als u komt te overlijden.

U bent al met pensioen als u overlijdt
De kinderen ontvangen geen wezenpensioen. Wezenpensioen wordt alleen uitgekeerd als u nog deelnemer bent aan de pensioenregeling als u komt te overlijden.

Uw kind heeft geen recht op wezenpensioen als u na uw uitdiensttreding bij Transavia of na uw pensioeningang komt te overlijden. Of als uw kind ouder is dan 18 op het moment dat u overlijdt. Of nog studeert of arbeidsongeschikt is, maar ouder is dan 27.

De Algemene Nabestaandenwet (Anw) regelt in een aantal gevallen een uitkering voor uw nabestaanden. Dit zijn uw partner en kinderen. Deze uitkering krijgen uw nabestaanden via de overheid. Uw partner moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Kijk op svb.nl onder Nabestaandenuitkering Anw voor meer informatie.

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen over het wezenpensioen? U kunt terecht bij het secretariaat van ons pensioenfonds SPTGC (secretariaatSPTGC@transavia.com).