Wat als ik werkloos word?

Let op: Hieronder leggen we (een onderdeel van) de pensioenregeling zo goed mogelijk uit. Daarom is er geen ruimte voor het beschrijven van details en afwijkende situaties. De precieze regels over wanneer, waar en voor wie recht ontstaat op pensioen vindt u terug in het Pensioenreglement. Alleen daaraan kunt u rechten ontlenen.

Wordt u werkloos, dan bouwt u geen pensioen meer op. Het opgebouwde ouderdomspensioen blijft voor u staan. Het wordt aan u uitgekeerd als u met pensioen gaat. Uw partner- en wezenpensioen komen te vervallen. Om te voorkomen dat bij uw overlijden uw partner geen uitkering krijgt wordt een deel van uw ouderdomspensioen geruild voor partnerpensioen. Als u weer een baan krijgt, dan kunt u het pensioen dat u heeft opgebouwd in veel gevallen meenemen naar uw nieuwe werkgever. Als u maar heel weinig pensioen hebt opgebouwd, kan het zijn dat het pensioenfonds het pensioen wil afkopen. U krijgt dan een bedrag ineens. Dat komt in de plaats van het pensioen dat jaarlijks aan u uitgekeerd zou worden.

Wat moet ik doen?

U hoeft niets te doen. Transavia meldt aan ons pensioenfonds dat u uit dienst bent. Als u niet wilt dat een deel van uw ouderdomspensioen wordt geruild voor partnerpensioen, dan moet u dit aangeven. Vul dan binnen 20 werkdagen na ontvangst het formulier daarvoor in. Uw partner moet dit meetekenen. Het wezenpensioen komt bij uitdiensttreding te vervallen. En heeft u recht op een WW-uitkering? Meldt u dit dan aan ons. Het recht op partnerpensioen blijft voor uw partner bestaan zolang u een WW-uitkering ontvangt. Pas na het einde van uw WW-periode vervalt het partnerpensioen.
Zodra u weer een nieuwe baan heeft, kunt u uw opgebouwde pensioen in veel gevallen meenemen naar een nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. U kunt dit aanvragen bij de uitvoerder van uw nieuwe pensioenregeling. In alle gevallen is het belangrijk dat u uw contactgegevens actueel houdt, zodat ons pensioenfonds u altijd weet te vinden.

Wilt u meer informatie?

Bij Wat als ik uit dienst ga? vindt u meer informatie over:

  • welke keuzemogelijkheden u heeft wat als u een deel van uw ouderdomspensioen wilt uitruilen in hoger partnerpensioen
  • wat als u uw pensioen naar een nieuwe werkgever wilt meenemen
  • toeslagen en kortingen op uw pensioen
  • eventuele herstelmaatregelen van het pensioenfonds
  • informatie over uw pensioen als u niet meer in dienst bent
  • het doorgeven van juiste persoonlijke gegevens

Vragen of meer informatie?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie over de pensioenregeling? U kunt terecht bij het secretariaat van ons pensioenfonds SPTGC (secretariaatSPTGC@transavia.com).