We informeren u graag over de ontwikkelingen in de uitvoering van uw pensioenregeling.

Zoals eerder gemeld, is vanaf 2013 de herverzekering van uw pensioenaanspraken ondergebracht bij Aegon. Inmiddels zijn vrijwel alle administratieve processen met Aegon ingericht.

Twee administraties

Dit betekent dat we nu met twee ‘administraties’ werken. Enerzijds de opgebouwde pensioenen tot en met 2012 bij Nationale Nederlanden (NN) en anderzijds de pensioenen vanaf 2013 bij Aegon:

  • Voor gewezen deelnemers en gepensioneerden die voor 1 januari 2013 uit dienst zijn gegaan of met pensioen zijn gegaan, voert NN de pensioenadministratie uit;
  • Voor deelnemers die voor en na 1 januari 2013 in dienst zijn geweest, betekent dit dat we twee aparte administraties bijhouden. We bespreken met beide verzekeraars welke mogelijkheden er zijn om het overzicht van uw pensioenaanspraken zodanig vorm te geven dat dit duidelijk en overzichtelijk is;
  • Voor gepensioneerden vanaf 2013 betekent dit dat een deel van het pensioen door NN wordt uitgekeerd en een deel door Aegon.

Onderzoek

Het bestuur heeft in het afgelopen jaar onderzocht of de pensioenaanspraken die tot 1 januari 2013 bij Nationale Nederlanden (NN) zijn opgebouwd, ook bij Aegon konden worden ondergebracht.
Het bestuur heeft daarbij als voorwaarde gesteld, dat de mogelijkheid om te indexeren zou moeten verbeteren of minimaal gelijk zou moeten blijven. Na langdurig en intensief overleg is in het najaar van 2013 gebleken dat een overdracht van NN naar Aegon tegen deze voorwaarde helaas niet gerealiseerd kon worden.

Behoud van indexatiemogelijkheid

Indexatie van opgebouwde pensioenaanspraken die nog bij NN liggen kan plaatsvinden als er financiële ruimte ontstaat door de zogenaamde winstdeling, ook overrente genoemd.
Om die reden heeft het bestuur aan NN laten weten dat zij de winstdeling die tot 1 januari 2013 van kracht was, in stand wil houden. NN heeft laten weten dat behoud van winstdeling mogelijk is, maar tegen fors hogere kosten. Hierdoor zou de mogelijkheid voor indexatie minimaal worden.Het bestuur heeft bezwaar aangetekend tegen de hoogte van deze kosten.

Wij streven ernaar om u steeds zo duidelijk mogelijk te informeren. Wij kunnen ons echter voorstellen dat u met vragen blijft zitten. Schroom in dat geval niet om contact met ons op te nemen!

Met vriendelijke groeten,

Hans Nijman
Voorzitter SPTGC