De wetgeving rond pensioenen is veranderd vanaf 1 januari 2014. Daarom hebben CAO-partijen afgesproken de pensioenregeling aan te passen met ingang vanaf 1 januari 2014.

Vanaf 2014 is het fiscaal toegestaan maximaal 2,15% op de bouwen per jaar aan pensioen bij een pensioenrichtleeftijd (rekenleeftijd) van 67 jaar. Voor eindloonregelingen geldt dat maximaal 1,9% mag worden opgebouwd bij 67 jaar.

CAO-partijen hebben daarom afgesproken dat de pensioenrichtleeftijd (rekenleeftijd) vanaf 1 januari 2014 van 65 naar 67 jaar gaat. De opbouwpercentages van de pensioenen en de pensioenpremies wijzigen niet. Pensioen werd tot nu toe opgebouwd tot de eerste dag van de maand dat de medewerker 65 werd.

Pensioenrekenleeftijd van 65 naar 67 jaar

Tot nu toe ging SPTGC bij alle berekeningen uit van een zogenaamde pensioenrekenleeftijd van 65 jaar. Vanaf 1 januari 2014 verhogen we deze pensioenrekenleeftijd van 65 naar 67 jaar. Dit betekent dat wij bij het berekenen van uw toekomstige pensioen ervan uitgaan dat uw pensioen ingaat op uw 67ste.

Aan het pensioen dat u al hebt opgebouwd (of mogelijk al ontvangt) verandert niets. U kunt wel vragen om de uitkering uit te stellen naar een latere datum, bijvoorbeeld gelijk aan uw ontslagdatum vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
Maar vanaf 1 januari 2014 berekenen wij het pensioen dat u vanaf die datum opbouwt met een pensioenrekenleeftijd van 67 jaar.

Wanneer kan ik dan met pensioen?

U mag met pensioen vanaf uw 60e jaar. Voorheen was de uiterste datum waarop de pensioenuitkering ingaat de eerste dag van de maand waarop u 65 werd. Nu schuift de uiterste datum waarop uw pensioen ingaat mee met de AOW-leeftijd, stapsgewijs richting 67.

De komende tijd zal het pensioenfonds de wijzigingen in de pensioenregeling verwerken in het pensioenreglement.