Het bestuur SPTGC heeft onlangs de statuten gewijzigd. Naast een tekstuele wijziging en een aantal wijzigingen om weer in de pas te lopen met de wetgeving, heeft het fonds in de statuten geregeld dat het werknemersbestuurslid namens het Cabinepersoneel en het werknemersbestuurslid namens het Grondpersoneel niet perse hoeven te werken bij Transavia, maar ook externe personen kunnen zijn.

In de statuten was opgenomen dat de werknemersbestuursleden Grond en Cabine door en uit de deelnemers aan de pensioenregelingen werden gekozen. Als gevolg van het vertrek van de bestuursvoorzitter Hans Nijman bij Transavia zou zijn bestuurslidmaatschap eindigen en zou er een groot gat in het bestuur vallen welke hoogstwaarschijnlijk heel moeilijk op te vullen zou zijn. Voor het bestuur was het de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden om deskundige bestuursleden te vinden onder de medewerkers bij Transavia. Aangezien de wet ook niet voorschrijft dat de bestuursleden werkzaam moeten zijn bij de onderneming, hebben we de statuten hierop aangepast. Hierdoor is het mogelijk geworden dat Hans Nijman in ieder geval zijn termijn tot eind oktober 2018 kan volmaken, waarna hij terstond herkiesbaar en benoembaar is. Daarnaast zal de zetel via verkiezingen wederom opengesteld worden zodat de Transavia medewerkers de mogelijkheid hebben een andere werknemersvertegenwoordiging voor te dragen c.q. te kiezen.

De gewijzigde statuten zijn te vinden op deze website.