Welkom bij Stichting Pensioenfonds Transavia Grond- en Cabinepersoneel. U bouwde pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever Transavia. Per 1 januari 2018 is deze pensioenregeling beeindigd. Voor de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2018 verwijzen wij u naar BeFrank. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt uit de pensioenregeling die voor u van toepassing was tot 1 januari 2018. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en op mijnpensioenoverzicht.nl en mijnaegon.nl.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds. U kunt laag 2 en 3 vinden op www.transaviapensioenfondsen.nl of opvragen bij secretariaatSPTGC@transavia.com.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 67 jaar wordt. Meer informatie

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen als u overlijdt wanneer u nog steeds bij deze werkgever werkt. Meer informatie

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer. Meer informatie

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het Pensioenreglement

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Werkt u niet meer bij deze werkgever en overlijdt u? Dan krijgt uw partner geen partnerpensioen en krijgen uw kinderen geen wezenpensioen van ons.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op drie manieren pensioen op:

 1. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland woont of werkt. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.
 2. Pensioen bij Stichting Pensioenfonds Transavia Grond- en Cabinepersoneel. U bouwt dit pensioen op via Transavia. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
 3. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Meer informatie

Ieder jaar bouwt u uit uw salaris een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo in totaal opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zo lang u leeft. Het pensioen dat u jaarlijks opbouwt, wordt bepaald door de hoogte van de premie. De werkgever heeft zich uitsluitend verplicht een vaste premie te betalen en is niet verantwoordelijk voor het aanvullen van eventuele premie- of dekkingstekorten om het beoogde streefopbouw % en eventuele toeslagen te bekostigen. Een dergelijke regeling heet een collectieve beschikbare premieregeling (CDC). Meer informatie

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele loon. Over €13.683,- bouwt u in 2017 geen pensioen op. Dit ‘drempelbedrag’, ook wel franchise genoemd, is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het loon min het drempelbedrag bouwt u jaarlijks een percentage aan pensioen op. Wij streven naar een pensioenopbouw van 1,55%. Als de premie in een jaar onvoldoende is, bouwt u een lager percentage pensioen op. De hoogte van de pensioenopbouw wordt jaarlijks door het bestuur bepaald. Meer informatie

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Ons pensioenfonds ontvangt in totaal een premie van 17,25%. Bij ons pensioenfonds betaalt u 7,5% premie en uw werkgever betaalt 9,75%. Het bedrag dat u aan premie betaalt, vindt u terug op uw loonstrook. Meer informatie

Welke keuzes heeft u zelf?

Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Meer informatie

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker. Meer informatie

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat gebeurt standaard als u uit dienst gaat, maar u heeft die keuze ook als u met pensioen gaat. Meer informatie

Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan als u met pensioen gaat. Meer informatie

Wilt u eerder of later met pensioen gaan dan de vastgestelde pensioenleeftijd? Dit moet u 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever. Meer informatie

Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Die keuze kunt u maken als u met pensioen gaat. Meer informatie

Hoe zeker is uw pensioen?

Uw pensioen wordt gegarandeerd.
Het is echter mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Hierdoor is uw pensioen niet waardevast. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen

Meer informatie

Wij proberen uw pensioen elk jaar te laten groeien. Dit heet toeslagverlening. Ons pensioenfonds heeft een ‘niet doelgericht’ toeslagbeleid. Dit betekent dat het pensioenfonds niet meer de ambitie heeft om de pensioenen jaarlijks te verhogen. Uw pensioen is dus niet waardevast. Toch kan het bestuur van het pensioenfonds in een bepaald jaar besluiten om een toeslag te geven. Dit zal alleen zo zijn als het pensioenfonds voldoende geld heeft. Omdat bovendien de wettelijke eisen streng zijn, zullen toeslagen vermoedelijk niet vaak worden gegeven. In 2013, 2014 en 2015 hebben wij de pensioenen van deelnemers niet verhoogd. Meer informatie

Als we een tekort hebben, nemen we − indien nodig − één of meer van deze maatregelen:

 • Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de prijzen.
 • Uw pensioenopbouw wordt verlaagd.
 • In het uiterste geval verlagen we uw pensioen.

Welke kosten maken wij?

Stichting Pensioenfonds Transavia Grond- en Cabinepersoneel maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

 • Kosten voor de administratie.
 • Kosten om het vermogen te beheren.

Meer informatie

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Meer informatie

Als u arbeidsongeschikt wordt. Meer informatie

Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Meer informatie

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt. Meer informatie

Als u verhuist naar het buitenland. Meer informatie

Als u werkloos wordt. Meer informatie

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op mijnpensioenoverzicht.nl.

Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden. Zie onder ‘Welke keuzes heeft u zelf?‘.

Vragen? Neem dan contact op met het secretariaat van ons pensioenfonds SPTGC via secretariaatSPTGC@transavia.com, of via de pensioensite: www.transaviapensioenfondsen.nl.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl.

Meer weten over uw pensioen?
Klik op de iconen of op ‘meer informatie’ om naar meer informatie over de onderwerpen te gaan.