Wat als ik in deeltijd ga werken?

Let op: Hieronder leggen we (een onderdeel van) de pensioenregeling in algemene zin zo goed mogelijk uit. Om het duidelijk te houden gaan we hier niet in op details en afwijkende situaties. De precieze regels over wanneer, waar en voor wie recht ontstaat op pensioen vindt u terug in het pensioenreglement. Alleen daaraan kunt u rechten ontlenen.

Als u in deeltijd gaat werken heeft dat gevolgen voor uw pensioen. Het pensioen dat u opbouwt in de toekomst, wordt dan lager. U bouwt immers ieder jaar pensioen op over het pensioengevend salaris dat u in dat jaar verdient. Is het salaris lager omdat u in deeltijd gaat werken, dan bouwt u een lager pensioen op. Dat heeft ook gevolgen voor uw partnerpensioen en wezenpensioen. Die worden ook lager.

Wat moet ik doen?

Uw pensioenopbouw wordt automatisch aangepast zodra u in deeltijd gaat werken. Het partnerpensioen dat uw partner ontvangt bij uw overlijden, wordt ook automatisch aangepast. Dat geldt ook voor het wezenpensioen. Vindt u uw partnerpensioen en wezenpensioen te laag, neem dan zelf aanvullende maatregelen.

Wilt u meer informatie

Hieronder vindt u meer informatie over:

Hoe hoog is (of wordt) uw pensioenuitkering van het Transavia pensioenfonds?
Zie hiervoor Wat als ik in dienst kom. Als u in deeltijd werkt geldt ook een deeltijdfranchise. Dit is het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt. Als u bijvoorbeeld 60% werkt, geldt maar 60% van de franchise voor u.

Wat is partnerpensioen?
Partnerpensioen is de uitkering die uw partner ontvangt vanaf uw overlijden tot zijn of haar overlijden.

Wat is wezenpensioen?
Wezenpensioen is de uitkering die uw kinderen ontvangen als u overlijdt.

Hoeveel partnerpensioen krijgt uw partner bij uw overlijden?
Zie Wat als ik kom te overlijden?.

Hoeveel wezenpensioen krijgt uw kind bij uw overlijden?
Zie Wat als ik kom te overlijden?.

Wat als u het partnerpensioen te laag vindt?

Als u uw partnerpensioen te laag vindt, kunt u misschien zelf een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Zo’n verzekering keert een bedrag uit als u komt te overlijden. Waarmee uw partner bijvoorbeeld een deel van de hypotheek af kan lossen of een bepaalde periode kan overbruggen. Was u al in dienst voor 1 januari 2006 dan geldt bovendien: Een hoger partnerpensioen is ook mogelijk door, als u met pensioen gaat, een deel van het ouderdomspensioen te ruilen voor extra partnerpensioen. Uw ouderdomspensioen wordt dan wel lager.

Vragen of meer informatie?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie over de pensioenregeling? U kunt terecht bij het secretariaat van ons pensioenfonds SPTGC (secretariaatSPTGC@transavia.com).