Wat als ik kinderen krijg?

Let op: Hieronder leggen we (een onderdeel van) de pensioenregeling in algemene zin zo goed mogelijk uit. Om het duidelijk te houden gaan we hier niet in op details en afwijkende situaties. De precieze regels over wanneer, waar en voor wie recht ontstaat op pensioen vindt u terug in het pensioenreglement. Alleen daaraan kunt u rechten ontlenen.

Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen als u overlijdt als u nog in dienst bent bij Transavia. Ook uw stief- of pleegkinderen kunnen in bepaalde gevallen recht hebben op wezenpensioen. Wel gelden daarbij een aantal voorwaarden.

Wilt u meer informatie?

Hieronder vindt u meer informatie over:

Wezenpensioen is de uitkering die uw kinderen ontvangen als u overlijdt.

Als u overlijdt terwijl u in dienst bent bij Transavia, zorgt ons pensioenfonds voor de uitkering van het partnerpensioen en wezenpensioen voor uw partner en kinderen. Uw partner krijgt het partnerpensioen vanaf de eerste dag van de maand waarin u overlijdt. Het partnerpensioen stopt als uw partner komt te overlijden. Het wezenpensioen start ook vanaf de eerste dag van de maand waarin u overlijdt en stopt als uw kind 18 jaar wordt. Als uw kind studeert of tenminste 45% arbeidsongeschikt is of een Wajong-uitkering ontvangt, stopt de uitkering uiterlijk als uw kind 27 jaar wordt.

Recht op wezenpensioen heeft uw eigen kind of uw pleegkind. Ook de kinderen van uw partner die bij u wonen en voor wie u of uw partner kinderbijslag krijgen of die studerend of invalide zijn, hebben recht op wezenpensioen. Uw kind mag bovendien niet ouder zijn dan 18 jaar. Of niet ouder dan 27 jaar, als het na zijn of haar 18e nog studeert of arbeidsongeschikt is.

Dit hangt af van de situatie op het moment waarop u overlijdt:

 • U bent in dienst van Transavia als u overlijdt
  Elk kind ontvangt 20% van het partnerpensioen dat voor uw partner geldt. Als ook uw partner is overleden of vanaf het moment dat uw partner overlijdt, wordt het wezenpensioen verdubbeld. U vindt de hoogte van het wezenpensioen ook terug op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO), dat u jaarlijks ontvangt. Daarnaast kunt u uw wezenpensioen ook altijd terug vinden op mijnpensioenoverzicht.nl.
 • U bent niet meer in dienst van Transavia als u overlijdt
  De kinderen ontvangen geen wezenpensioen. Wezenpensioen wordt alleen uitgekeerd als u nog deelnemer bent aan de pensioenregeling als u komt te overlijden.
 • U bent al met pensioen als u overlijdt
  De kinderen ontvangen geen wezenpensioen. Wezenpensioen wordt alleen uitgekeerd als u nog deelnemer bent aan de pensioenregeling als u komt te overlijden.
Uw kind heeft geen recht op wezenpensioen als het pas na uw pensioeningang is geboren of pas op dat moment als kind wordt beschouwd in de zin van deze pensioenregeling. Of als uw kind ouder is dan 18 op het moment dat u overlijdt. Of nog studeert of arbeidsongeschikt is, maar ouder is dan 27.

De Algemene Nabestaandenwet (Anw) regelt in een aantal gevallen een uitkering voor uw nabestaanden. Dit zijn uw partner en kinderen. Deze uitkering krijgen uw nabestaanden via de overheid. Uw partner moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Kijk op svb.nl onder Nabestaandenuitkering Anw voor meer informatie.

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen over het wezenpensioen? U kunt terecht bij het secretariaat van ons pensioenfonds SPTGC (secretariaatSPTGC@transavia.com).

Behoort u bij deelnemersgroep 1 (in dienst voor 1 januari 2006)?

Hoeveel wezenpensioen uw kind krijgt hangt af van de situatie op het moment waarop u overlijdt:

 • U bent in dienst van Transavia als u overlijdt
  Elk kind ontvangt 14% van het ouderdomspensioen dat u had kunnen opbouwen als u tot uw 67ste had gewerkt. Als ook uw partner is overleden of vanaf het moment dat uw partner overlijdt, wordt het wezenpensioen verdubbeld. U vindt de hoogte van het wezenpensioen ook terug op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO), dat u jaarlijks ontvangt. Daarnaast kunt u uw wezenpensioen ook altijd terug vinden op mijnpensioenoverzicht.nl.
 • U bent niet meer in dienst van Transavia als u overlijdt
  Elk kind ontvangt 14% van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd. Als ook uw partner is overleden of vanaf het moment dat uw partner overlijdt, wordt het wezenpensioen verdubbeld.
 • U bent al met pensioen als u overlijdt
  Elk kind ontvangt 14% van het ouderdomspensioen dat u als gepensioneerde uitgekeerd kreeg. Als ook uw partner is overleden of vanaf het moment dat uw partner overlijdt, wordt het wezenpensioen verdubbeld.

Wanneer is er geen recht op wezenpensioen?
Uw kind heeft geen recht op wezenpensioen als het pas na uw pensioeningang is geboren of pas op dat moment als kind wordt beschouwd in de zin van deze pensioenregeling. Of als uw kind ouder is dan 18 op het moment dat u overlijdt. Of nog studeert of arbeidsongeschikt is, maar ouder is dan 27.

Wat regelt de overheid voor uw partner en kinderen als u overlijdt?
De Algemene Nabestaandenwet (Anw) regelt in een aantal gevallen een uitkering voor uw nabestaanden. Dit zijn uw partner en kinderen. Deze uitkering krijgen uw nabestaanden via de overheid. Uw partner moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Kijk op svb.nl onder Nabestaandenuitkering Anw voor meer informatie.