Wat als ik werkloos word?

Onderstaande informatie gaat uitsluitend over de pensioenregeling zoals die tot en met 31 december 2017 van toepassing was. Communicatie over de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2018 gebeurt door Transavia.

Let op: Hieronder leggen we (een onderdeel van) de pensioenregeling in algemene zin zo goed mogelijk uit. Om het duidelijk te houden gaan we hier niet in op details en afwijkende situaties. De precieze regels over wanneer, waar en voor wie recht ontstaat op pensioen vindt u terug in het pensioenreglement. Alleen daaraan kunt u rechten ontlenen.

Wordt u werkloos, dan bouwt u geen pensioen meer op. Het opgebouwde ouderdomspensioen blijft voor u staan. Het wordt uitgekeerd als u met pensioen gaat. Uw partner- en wezenpensioen komen mogelijk volledig te vervallen. Als u weer een baan krijgt, dan kunt u in veel gevallen het pensioen dat u heeft opgebouwd alsnog meenemen naar uw nieuwe werkgever. Als u maar heel weinig pensioen hebt opgebouwd, kan het zijn dat het pensioenfonds het pensioen wil afkopen. U krijgt dan een bedrag ineens. Dat komt in de plaats van het pensioen dat jaarlijks aan u uitgekeerd zou worden.

Behoort u bij deelnemersgroep 1 (in dienst voor 1 januari 2006)?

U hoeft niets te doen. Transavia meldt aan ons pensioenfonds dat u uit dienst bent. Mocht u komen te overlijden, dan is er een partner- en wezenpensioen voor uw nabestaanden.