Wat als ik ga scheiden?

Let op: Hieronder leggen we (een onderdeel van) de pensioenregeling in algemene zin zo goed mogelijk uit. Om het duidelijk te houden gaan we hier niet in op details en afwijkende situaties. De precieze regels over wanneer, waar en voor wie recht ontstaat op pensioen vindt u terug in het pensioenreglement. Alleen daaraan kunt u rechten ontlenen.

Als u gaat scheiden heeft dat gevolgen voor uw pensioen. Uw ex-partner krijgt recht op een deel van uw ouderdomspensioen. Als u met pensioen gaat wordt daarom een deel van uw ouderdomspensioen aan uw ex-partner uitgekeerd.

Wat moet ik doen?

U moet uw scheiding of relatie beëindiging melden bij ons pensioenfonds. Er is daarvoor een speciaal formulier. Dit vindt u op rijksoverheid.nl. U moet dit formulier ingevuld en ondertekend binnen 2 jaar na uw scheiding aan het pensioenfonds sturen. En als u andere afspraken over uw pensioen heeft gemaakt, stuurt u dan deze afspraken ook mee.

Wilt u meer informatie?

Hieronder vindt u meer informatie over:

Bent u nog in dienst bij transavia dan krijgt uw ex partrner geen partnerpensioen. Dat staat in de wet voor partnerpensioen op risicobasis. Werkt u op het moment van de scheiding niet meer bij transavia of bent u al met pensioen? Dan krijgt uw ex partner alleen partnerpensioen als er op het moment van scheiding een recht op partnerpensioen bestaat. Heeft u bij uitdiensttreding of bij pensionering afgezien van partnerpensioen, dan is er geen partnerpensioen dat naar uw ex partner gaat.

Uw ex-partner krijgt de helft van het ouderdomspensioen dat u tijdens het bestaan van uw huwelijk of uw geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Wij betalen dit deel van uw ouderdomspensioen rechtstreeks aan uw ex-partner. Tenzij u de scheiding niet binnen twee jaar meldt. Dan moet u zelf dit deel vanaf uw pensionering betalen aan uw ex-partner. Nadat u de scheiding aan ons heeft gemeld, sturen wij u en uw ex-partner een overzicht van het ouderdomspensioendeel waar uw ex-partner recht op krijgt.

De wet bepaalt dat uw ouderdomspensioen wordt verdeeld. Wilt u dit niet, dan kunt u met uw ex-partner andere afspraken hierover maken. Dit kunt u doen in een overeenkomst voordat u uw relatie start. Deze overeenkomst heet meestal ‘huwelijkse voorwaarden’. U kunt ook afspraken maken als u aan het scheiden bent of er vlak na. Als uw ex-partner hiermee akkoord gaat, kunt u overeenkomen dat hij of zij niet een deel van uw ouderdomspensioen krijgt. Een kleiner deel dan de helft is overigens ook mogelijk.

Met het melden van uw scheiding bij ons pensioenfonds, stuurt u ook deze overeenkomst op. Het pensioenfonds zal meestal deze overeenkomst uitvoeren. Let op: stuur de overeenkomst binnen 2 jaar na uw scheiding aan ons toe. Alleen in dat geval kunnen wij in de meeste gevallen de afspraak in de overeenkomst uitvoeren.

Het ouderdomspensioen waar uw ex-partner recht op heeft hoort bij uw ouderdomspensioen. Dat betekent dat het pas ingaat als ú met pensioen gaat. Gaat u vervroegd of juist later met pensioen, dan ontvangt uw ex-partner het ouderdomspensioendeel dus ook vroeger of later.

Overlijdt u als u nog in dienst bent van Transavia, dan krijgt uw ex-partner bij de scheiding geen partnerpensioen. Dat staat in de wet voor partnerpensioen op risicobasis.

Werkt u op het moment van de scheiding niet meer bij Transavia? Of bent u op dat moment al met pensioen? Dan krijgt uw ex-partner alleen partnerpensioen als er op het moment van scheiding een recht op partnerpensioen bestaat. Heeft u bij uitdienst gaan of bij pensionering afgezien van partnerpensioen? Dan is er geen partnerpensioen dat naar uw ex-partner gaat.

Welke extra voorwaarden gelden voor de ex-partner met wie u samenwoonde?
Ook de ex-partner met wie u ongehuwd samenwoonde kan recht krijgen op partnerpensioen als u uit elkaar gaat. Zie ook hierboven bij de vraag ‘Waarom krijgt uw ex-partner uw partnerpensioen?’.

Dan belangrijkste voorwaarden zijn:

  • U bent beiden ongehuwd
  • U woont al minimaal zes maanden samen op hetzelfde adres en de start hiervan was vóór dat u met pensioen ging
  • Uw partner is geen familie van u
  • U heeft door een notaris een samenlevingsovereenkomst laten opstellen, en
  • U heeft deze overeenkomst aan ons pensioenfonds opgestuurd.

Daarnaast moet u natuurlijk de beëindiging van uw relatie aan het pensioenfonds melden. Deze ex-partner kan geen recht krijgen op een deel van uw ouderdomspensioen als u uit elkaar gaat.

Als uw ex-partner eerder overlijdt dan u, dan krijgt u zijn of haar deel van uw ouderdomspensioen weer terug. U heeft dan weer een volledig ouderdomspensioen. Overlijdt u eerder dan uw ex-partner, dan stopt de uitkering van het deel van uw ouderdomspensioen aan hem of haar op dat moment. Overlijdt u voordat u met pensioen gaat, dan wordt het deel van het ouderdomspensioen nooit uitgekeerd aan uw ex-partner. Uw ex-partner kan dan eventueel wel recht krijgen op partnerpensioen (zie hierboven bij de vraag ‘Waarom krijgt uw ex-partner uw partnerpensioen?’).

Overlijdt uw ex-partner eerder dan u, dan wordt het partnerpensioen niet uitgekeerd.

Ook de ex-partner met wie u ongehuwd samenwoonde kan recht krijgen op partnerpensioen als u uit elkaar gaat. Dan belangrijkste voorwaarden zijn:

  • u bent beiden ongehuwd
  • u woont al minimaal zes maanden samen op hetzelfde adres en de start hiervan was vóór dat u met pensioen ging
  • uw partner is geen familie van u
  • u heeft door een notaris een samenlevingsovereenkomst laten opstellen, en
  • u heeft deze overeenkomst aan ons pensioenfonds opgestuurd.

Daarnaast moet u natuurlijk de beëindiging van uw relatie aan het pensioenfonds melden. Deze ex-partner kan geen recht krijgen op een deel van uw ouderdomspensioen als u uit elkaar gaat nog

De wet bepaalt dat uw partnerpensioen in sommige gevallen naar uw ex-partner gaat (zie ook bij de vraag ‘Waarom krijgt uw ex-partner uw partnerpensioen?’).

Wilt u dit niet, dan kunt u met uw ex-partner andere afspraken hierover maken. Dit kunt u doen in een overeenkomst voordat u uw relatie start. Deze overeenkomst heet meestal ‘huwelijkse voorwaarden’. U kunt ook afspraken maken als u aan het scheiden bent of er vlak na. Als uw ex-partner hiermee akkoord gaat, kunt u overeenkomen dat hij of zij niet uw partnerpensioen krijgt. Een kleiner deel dan uw gehele partnerpensioen is overigens ook mogelijk.

Met het melden van uw scheiding bij ons pensioenfonds, stuurt u ook deze overeenkomst op. Het pensioenfonds besluit vervolgens of inderdaad uw partnerpensioen niet naar uw ex-partner gaat. Het pensioenfonds is niet verplicht met de overeenkomst akkoord te gaan.

Als uw ex-partner bij de scheiding recht heeft gekregen op partnerpensioen, dan wordt dit pensioen aan uw ex-partner uitgekeerd als u eerder dan hij of zij overlijdt.

Als u nog in dienst bent bij Transavia als u een nieuwe partner krijgt, dan kan uw nieuwe partner recht krijgen op partnerpensioen. Zie voor de hoogte van het partnerpensioen  Wat als ik kom te overlijden?.

Als u van baan verandert kunt u uw opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Zie hiervoor Wat als ik uit dienst ga?. U neemt dan uw ouderdomspensioen mee. Ook het deel dat van uw ex-partner is. Heeft uw ex-partner recht gekregen op partnerpensioen? Dan kunt u het partnerpensioen van uw ex-partner alleen overdragen als uw ex-partner hiermee akkoord gaat. Doet uw ex-partner dat niet, dan blijft het partnerpensioen bij ons pensioenfonds staan.

Vragen of meer informatie?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie over de pensioenregeling? U kunt terecht bij het secretariaat van ons pensioenfonds SPTGC (secretariaatSPTGC@transavia.com).

Behoort u bij deelnemersgroep 1 (in dienst voor 1 januari 2006)?

Waarom uw ex-partner partnerpensioen krijgt
Uw ex-partner heeft recht op uw partnerpensioen. Dit staat in de wet voor partnerpensioen dat wordt opgebouwd. Dit is voor de partner met wie u bent gehuwd geweest of met wie u een geregistreerd partnerschap hebt gehad. Het kan ook zijn voor de partner met wie u heeft samengewoond. Er moet dan wel aan een aantal extra voorwaarden zijn voldaan. Zie hiervoor bij de vraag ‘Welke extra voorwaarden gelden voor de ex-partner met wie u samenwoont?’

Overlijdt uw ex-partner eerder dan u, dan wordt het partnerpensioen niet uitgekeerd.
Uw nieuwe partner krijgt bij uw overlijden het totale opgebouwde partnerpensioen min het partnerpensioen van uw ex-partner. Zie voor de hoogte van het partnerpensioen Wat als ik kom te overlijden?.