Geachte gepensioneerde,

In juni 2017 hebben wij een oproep gedaan tot kandidaatstelling voor het Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden. Helaas hebben wij geen enkele aanmelding ontvangen. Zowel het bestuur van SPTGC als het Verantwoordingsorgaan betreuren dit zeer.

In het Verantwoordingsorgaan zitten afgevaardigden van alle groepen en de belangen van de pensioengerechtigden worden vertegenwoordigd door een van de gepensioneerden. Het is dan ook belangrijk dat deze zetel wordt vervuld. Zeker nu het fonds SPTGC in beweging is en belangrijke besluiten over de toekomst van het fonds genomen moeten worden.

Het bestuur SPTGC roept u derhalve nogmaals op zitting name in het Verantwoordingsorgaan te overwegen. Het is niet alleen belangrijk, maar ook leuker dan u denkt. Meldt u dus aan als kandidaat. Dit kan tot uiterlijk 1 december 2017. In de bijlages vindt u meer informatie over de functie en het formulier om u aan te melden.

Uw stem als pensioengerechtigde is belangrijk, dus stel u kandidaat!

In afwachting van uw reactie, met vriendelijke groet,

Hans Nijman

Voorzitter SPTGC