Het bestuur SPTGC besluit elk jaar of zij een indexatie toekent.

Sinds 2013 is er geen doelgericht indexatiebeleid meer. Vanwege onvoldoende middelen, een premie tekort voor 2015 en 2016 en onduidelijkheden over de toekomst van het fonds is er de afgelopen jaren geen indexatie meer toegekend.

Inmiddels is de financiering voor de opbouw van het pensioen sluitend en is er duidelijkheid over de toekomstige uitvoeringsvorm. Derhalve heeft het bestuur van SPTGC in de bestuursvergadering van 10 oktober 2017 het besluit genomen dit jaar een indexatie van 1,57% toe te kennen aan alle groepen.

De toeslag wordt gebaseerd op de Consumentenprijsindex (CPI), die de gemiddelde prijsstijging per jaar aangeeft. Het geld om de toeslag te betalen komt uit het vrije vermogen van het fonds.