Beste allen,

Bijgaand het liquidatieverslag van SPTGC i.l.

met vriendelijke groeten

De vereffenaars.