Kandidaat verantwoordingsorgaan SPTGC gezocht

SPTGC is op zoek naar een kandidaat voor het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden. Geef je op voor 27 juli 2017!

Samenstelling verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden: vier vertegenwoordigers uit de kring van de deelnemers (twee namens Cabine en twee namens Grond), een vertegenwoordiger uit de kring van de pensioengerechtigden (namens Cabine en Grond gezamenlijk) en een vertegenwoordiger van de werkgever.

Kandidaat gezocht De huidige vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden in het verantwoordingsorgaan heeft aangegeven graag zijn zetel beschikbaar te stellen. Derhalve zijn we op zoek naar een vervanger. Vind je pensioen interessant en vind je het belangrijk dat gepensioneerden daarbij actief betrokken zijn? Stel je dan kandidaat voor een zetel in het verantwoordingsorgaan! Je hoeft geen pensioenspecialist te zijn, maar we verwachten een gezonde belangstelling voor pensioen en de bereidheid om je daar verder in te verdiepen. Dat laatste kan onder meer door cursussen die SPTGC aan nieuwe leden van het verantwoordingsorgaan aanbiedt. (Zie bijgaand functieprofiel – bijlage 1)

Verkiezingen Mochten er zich meer dan één kandidaat melden dan zullen er verkiezingen gehouden worden onder de gepensioneerden van Grond en Cabine. Deze verkiezingen zullen plaats vinden eind augustus 2017 (Zie verkiezingsreglement bijlage 2) Als slechts een kandidaat zich meldt, dan vinden er voor de desbetreffende groep geen verkiezingen plaats en wordt de gestelde kandidaat geacht te zijn gekozen.

Interesse? Indien je interesse hebt in de functie van lid van het verantwoordingsorgaan van SPTGC, verzoeken wij je het aanmeldingsformulier ( bijlage 3) in te vullen en uiterlijk 27 juli 2017 te versturen aan het secretariaat van SPTGC, maar mag ook per e-mail aan: secretariaatsptgc@transavia.com:

Secretariaat SPTGC t.a.v. L.A. van Dijk-Balk (ambtelijk secretaris) P.O. Box 7777 1118 ZM Schiphol-oost

20170622 verkiezingsreglement verantwoordingsorgaan 2017 20170622

verklaring kandidaatstelling vo

20170622 functieprofiel lid verantwoordingsorgaan 2017