De termijn tot kandidaatstelling voor het bestuur van SPTGC is verstreken. Naast de heer Hans Nijman en de heer Bas Parson hebben zich geen andere kandidaten voor de functies gemeld. Dit betekent dat er evenveel kandidaten als zetels zijn en er geen verkiezingen gehouden hoeven te worden en dat beide heren automatisch herkozen zijn.

Het bestuur SPTGC