Begin maart is er een oproep gedaan tot kandidaatstelling verantwoordingsorgaan namens de gelederen werknemers en pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers voor deze zetels de heer Boudewijn, Mevrouw Charoe-Meissen, de heer de Gooijer en de heer Kool hebben aangegeven zich herkiesbaar te stellen.

Afgelopen dinsdag 10 april is de termijn tot kandidaatstelling gesloten. Er hebben zich verder geen kandidaten gemeld. Dit betekent dat de zittende leden terstond herkozen zijn. Het verantwoordingsorgaan bestaat derhalve per 1 juli 2018 uit de volgende leden:

  1. Dhr. R. Huijsman namens de werkgever
  2. Dhr. A. Boudewijn namens de werknemers van de ring Grond
  3. Dhr. P. Maree namens de werknemers van de ring Grond
  4. Mevr. M. Charoe-Meissen namens de werknemers van de ring Cabine
  5. Dhr. R. de Gooijer namens de werknemers van de ring Cabine
  6. Dhr. G. Kool namens de pensioengerechtigden