Op 28 augustus 2014 heeft het bestuur van SPTGC een oproep gedaan tot de cabineleden om zich kandidaat te stellen voor het bestuur. Naast de heer Nijman die zich herkiesbaar had gesteld, hebben zich geen kandidaten gemeld. Derhalve zal er geen schriftelijke verkiezing worden gehouden en is de heer Nijman herbenoemd tot voorzitter van het bestuur van SPTGC.