In juni hebben wij een oproep gedaan voor een kandidaat voor het Verantwoordingsorgaan  namens de pensioengerechtigden. De termijn voor de kandidaatstelling is inmiddels verstreken. Helaas heeft niemand zich gemeld. Het bestuur zal samen met het Verantwoordingsorgaan kijken naar een verdere invulling. Wij zullen u via de website op de hoogte houden.