Begin februari 2018 hebben wij u geïnformeerd dat SPTGC per 1 januari 2018 geen premie inkomsten meer heeft en hiermee een gesloten fonds is geworden. Het fonds is vervolgens aan de slag gegaan met een onderzoek naar verschillende toekomst scenario’s. Daarbij stond de vraag of voortzetting van het fonds een toegevoegde waarde heeft voor de belanghebbenden, centraal.

In de bestuursvergadering van 27 februari 2018 is het bestuur tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende toegevoegde waarde is: er zijn in de ogen van het bestuur geen overtuigende argumenten om het fonds voort te zetten. Zij heeft dan ook unaniem het voorgenomen besluit genomen over te gaan tot liquidatie (opheffing). Het Verantwoordingsorgaan zal hierover nu eerst om advies gevraagd worden.

Indien het Verantwoordingsorgaan positief adviseert kan het bestuur het voorgenomen besluit omzetten in een definitief besluit en de vervolgstappen voor een liquidatie in gang gaan zetten. In de loop van het voorjaar zal daarover naar verwachting meer duidelijkheid zijn. De eventuele liquidatie heeft overigens geen gevolgen voor de opgebouwde aanspraken en ingegane pensioenen, deze blijven allen gegarandeerd!