Wat als ik ga samenwonen?

Let op: Hieronder leggen we (een onderdeel van) de pensioenregeling in algemene zin zo goed mogelijk uit. Om het duidelijk te houden gaan we hier niet in op details en afwijkende situaties. De precieze regels over wanneer, waar en voor wie recht ontstaat op pensioen vindt u terug in het Pensioenreglement. Alleen daaraan kunt u rechten ontlenen.

Als u gaat samenwonen heeft dat gevolgen voor uw pensioen. Als uw partner tenminste aan de voorwaarden voldoet. In dat geval kan hij of zij ingeval u komt te overlijden recht krijgen op partnerpensioen. En mocht u in de toekomst uit elkaar gaan, dan kan uw (dan:) ex-partner recht krijgen op uw partnerpensioen.

Wat moet ik doen?

Als u wilt dat uw partner bij uw overlijden recht kan krijgen op partnerpensioen, dan dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. De belangrijkste is dat u aan het pensioenfonds uw samenlevingsovereenkomst stuurt. En mocht uw relatie in de toekomst worden beëindigd, dan is het heel belangrijk dat u ons dat meldt.

Wilt u meer informatie?

Hieronder vindt u meer informatie over:

Wat verstaan we onder samenwonen?
Samenwonen betekent dat u met een partner een relatie heeft zonder dat dit een huwelijk of een geregistreerd partnerschap is. Het is een niet-wettelijke relatievorm. Toch kan uw partner voor de pensioenregeling als uw officiële partner worden aangemerkt. U moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • u bent beiden ongehuwd
  • u woont al minimaal zes maanden samen op hetzelfde adres en de start hiervan was vóór dat u met pensioen ging
  • uw partner is geen familie van u
  • u heeft door een notaris een samenlevingsovereenkomst laten opstellen, en
  • u heeft deze overeenkomst aan ons pensioenfonds opgestuurd.

Heeft u meer partners, dan kunt u slechts een van hen als uw partner voor deze pensioenregeling laten aanwijzen. Pas als u aan al deze voorwaarden heeft voldaan kan er bij uw overlijden voor uw partner recht bestaan op een partnerpensioen.

Als u en uw partner aan alle hierboven genoemde voorwaarden voldoen, dan kan uw partner bij uw overlijden recht krijgen op partnerpensioen zie Wat als ik kom te overlijden?.

Hoe hoog is het partnerpensioen?
Zie voor meer informatie over het partnerpensioen Wat als ik kom te overlijden?.

Wat gebeurt er als u uit elkaar gaat?
Als u uit elkaar gaat kan uw (ex-) partner recht krijgen op het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd totdat u uit elkaar ging of waarvoor u heeft gekozen bij uitdienst gaan of pensionering. Zie voor meer informatie Wat als ik ga scheiden?.

Vragen of meer informatie?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie over de pensioenregeling? U kunt terecht bij het secretariaat van ons pensioenfonds SPTV (secretariaatSPTV@transavia.com).