FAQ

Onderstaande informatie gaat uitsluitend over de pensioenregeling zoals die tot en met 31 december 2015 van toepassing was. Communicatie over de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2016 gebeurt door Transavia.

Misschien wilt u eerder stoppen met werken dan de standaard pensioenleeftijd van 58. Dit is mogelijk. Voor de deelnemer (werknemer), maar ook voor de oud-werknemer die al uit dienst is. De deelnemer kan daarnaast er ook voor kiezen om gedeeltelijk eerder met pensioen te gaan. Bijvoorbeeld al voor 40% met pensioen op uw 55ste en nog 60% blijven werken. U ontvangt dan een deel van uw pensioenuitkering en nog een deel salaris. Dit kan alleen met toestemming van Transavia.

Bent u in dienst bij Transavia en wilt u eerder met pensioen? Geeft u dan uw keuze uiterlijk 6 maanden voor uw gewenste pensioendatum door aan Transavia. Indien Transavia het verzoek goedkeurt, dan stuurt zij het door naar het pensioenfonds. Bent u oud-werknemer, stuurt u dan uw wens voor eerdere pensionering aan het pensioenfonds. Dit moet uiterlijk 6 maanden voor de gewenste pensioendatum. U krijgt uiterlijk 3 maanden voor uw gewenste pensioendatum informatie over hoe hoog uw pensioen wordt op de gewenste pensioendatum. Indien u akkoord gaat, kunt u de offerte die meegestuurd wordt tekenen en terugsturen zodat het verzoek verwerkt kan worden en uw pensioen uitbetaald zal worden.

Misschien wilt u juist later met pensioen dan de standaard pensioenleeftijd van 58. Dit is mogelijk. Voor de deelnemer (werknemer), maar ook voor de oud-werknemer die al uit dienst is. Voorwaarde is wel dat u kunt aantonen dat u nog steeds werkt. U kunt uw pensioendatum uitstellen tot uiterlijk de datum dat u AOW gaat ontvangen. U vindt de AOW-leeftijd op svb.nl.

Als u later met pensioen gaat, wordt uw ouderdomspensioenuitkering hoger. Want uw pensioen wordt korter uitgekeerd. Aegon kan voor u uitrekenen hoe hoog uw pensioen wordt als u het later laat ingaan. Wilt u later met pensioen, geeft u dit dan ten minste 6 maanden voor uw 58ste aan het pensioenfonds door. U krijgt uiterlijk 3 maanden voor uw gewenste pensioendatum informatie over hoe hoog uw pensioen wordt op de gewenste pensioendatum. Indien u akkoord gaat, kunt u het voorstel dat die meegestuurd wordt tekenen en terugsturen zodat het verzoek verwerkt kan worden.

Onderstaande informatie gaat uitsluitend over de pensioenregeling zoals die tot en met 31 december 2015 van toepassing was. Communicatie over de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2016 gebeurt door Transavia.

Hoeveel pensioen u later krijgt, vindt u terug op uw pensioenoverzicht. Als oud-deelnemer aan onze pensioenregeling krijgt u eenmaal per 5 jaar van verzekeraar Aegon een overzicht van het opgebouwde pensioen. Dit is het UPO, uniform pensioenoverzicht. U ontvangt dit niet meer jaarlijks, omdat de pensioenregeling inmiddels is beëindigd. Maar u kunt altijd uw opgebouwde pensioen zien op mijnpensioenoverzicht.nl. Hierin zijn ook de AOW, pensioenen die u bij eventuele andere werkgevers hebt opgebouwd opgenomen en het pensioen dat u per 1 januari 2016 opbouwt bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u weten hoe uw pensioen wordt berekend, zie dan ‘Wat als ik (eerder of later) met pensioen ga?’.

Onderstaande informatie gaat uitsluitend over de pensioenregeling zoals die tot en met 31 december 2015 van toepassing was. Communicatie over de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2016 gebeurt door Transavia.

Als u met pensioen gaat, ontvangt u een ouderdomspensioen. Dit ontvangt u vanaf uw 58e, maandelijks en zo lang u leeft. U kunt ook eerder of later dan op uw 58e met pensioen gaan. Zie , Wat als ik met pensioen ga?.

Onderstaande informatie gaat uitsluitend over de pensioenregeling zoals die tot en met 31 december 2015 van toepassing was. Communicatie over de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2016 gebeurt door Transavia.

Aegon informeert u tenminste 6 maanden voordat u met pensioen gaat over uw pensioen en over de keuzemogelijkheden die u heeft. Zes maanden voor uw pensioeningangsdatum krijgt u van hen een brief met formulieren Daarin worden de te maken keuzes uitgelegd. Door het formulier ingevuld en ondertekend door uzelf en (als u die heeft) uw partner terug te sturen kunnen zij uw keuzes meestal uitvoeren. In sommige gevallen moet Transavia hier eerst mee instemmen. Bekijk goed de voor- en nadelen van de te maken keuzes. Vraag zo nodig extra informatie bij Aegon op of advies bij een pensioenadviseur. Een beslissing over de keuzemogelijkheden is eenmalig en niet terug te draaien.

Wilt u eerder of later met pensioen dan op de standaard pensioenleeftijd van 58 jaar? Dat kan Geeft u dit ten minste 6 maanden voor uw gewenste pensioendatum of bij latere pensionering: 6 maanden voor uw 58ste aan het pensioenfonds door.

Wilt u meer informatie over de keuzemogelijkheden als u met pensioen gaat, zie Wat als ik met pensioen ga?.

Onderstaande informatie gaat uitsluitend over de pensioenregeling zoals die tot en met 31 december 2015 van toepassing was. Communicatie over de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2016 gebeurt door Transavia.

Of het pensioenfonds er goed voor staat, wordt meestal uitgedrukt door de dekkingsgraad. Die geeft aan of er voldoende geld is. Voldoende geld om de opgebouwde pensioenen straks eventueel te kunnen verhogen. De opgebouwde pensioenen zelf zijn gegarandeerd door de verzekeraar. En kunnen dus niet gekort worden. Of uw pensioen in enig jaar verhoogd wordt, beslist het bestuur. Onder andere op basis van de financiële positie van het fonds.

Onderstaande informatie gaat uitsluitend over de pensioenregeling zoals die tot en met 31 december 2015 van toepassing was. Communicatie over de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2016 gebeurt door Transavia.

Ja, de opbouw van uw pensioen in ons pensioenfonds wordt voortgezet als u beroepsongeschikt of geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt werd voor 31 december 2015. Gedeeltelijke opbouw vindt plaats als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt werd voor die datum. De verzekeraar neemt de gehele of gedeeltelijke vrijstelling van premiebetaling over en u betaalt hier zelf niet meer aan mee. Dat doet de verzekeraar totdat u met (vervroegd) pensioen gaat of tot u niet meer beroepsongeschikt of geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Het salaris dat u verdient direct voorafgaand aan de eerste ziekte dag, blijft het uitgangspunt voor uw pensioenopbouw. Latere cao-en prijsstijgingen worden niet meer meegenomen. Ook niet voor uw pensioenopbouw. Ingeval van inflatie kan de waarde van uw pensioen elk jaar iets afnemen.

Was u op 31 december 2015 ziek, maar nog niet zo lang dat u officieel arbeidsongeschikt of beroepsongeschikt bent verklaard (dit is na 2 jaar ziekte)? ,dan geldt het bovenstaande voor u zodra u arbeidsongeschikt of beroepsongeschikt wordt. De verzekeraar neemt de gehele of gedeeltelijke premiebetaling over vanaf het moment dat u beroeps- of arbeidsongeschikt bent. Was u ziek op 31 december 2015 maar herstelt u weer en bent u minimaal 4 weken arbeidsgeschikt, dan is bovenstaande niet meer van toepassing maar geldt voor u de nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2016. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar Transavia.

Zie voor meer informatie over arbeidsongeschiktheid en pensioen, Wat als ik arbeidsongeschikt word?.

Onderstaande informatie gaat uitsluitend over de pensioenregeling zoals die tot en met 31 december 2015 van toepassing was. Communicatie over de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2016 gebeurt door Transavia.

Als u gaat scheiden heeft dat gevolgen voor uw pensioen. Uw ex-partner krijgt recht op een deel van uw ouderdomspensioen. Als u met pensioen gaat wordt daarom een deel van uw ouderdomspensioen aan uw ex-partner uitgekeerd. Ook het partnerpensioen dat u tot aan de scheiding had opgebouwd, gaat naar uw ex-partner. Ook de ex-partner met wie u ongehuwd samenwoonde, kan recht krijgen op partnerpensioen als u uit elkaar gaat. U moet uw scheiding melden bij ons pensioenfonds. Er is daarvoor een speciaal formulier. Dit vindt u op rijksoverheid.nl. U moet dit formulier ingevuld en ondertekend binnen 2 jaar na uw scheiding aan het pensioenfonds sturen. En als u andere afspraken over uw pensioen heeft gemaakt, stuurt u dan deze afspraken ook mee. In Wat als ik ga scheiden? vindt u alle informatie over wat er gebeurt met uw pensioen als u en uw partner uit elkaar gaan.

Onderstaande informatie gaat uitsluitend over de pensioenregeling zoals die tot en met 31 december 2015 van toepassing was. Communicatie over de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2016 gebeurt door Transavia.

Als u overlijdt terwijl u in dienst bent bij Transavia, zorgt ons pensioenfonds voor de uitkering van het wezenpensioen voor uw kinderen. Het wezenpensioen start vanaf het moment dat u overlijdt en stopt als uw kind 21 jaar wordt. Als uw kind studeert of arbeidsongeschikt is, stopt de uitkering uiterlijk als uw kind 27 jaar wordt. De hoogte van het wezenpensioen van ons pensioenfonds is gebaseerd op de jaren dat u in dienst was bij Transavia tot 31 december 2015. Dat is het moment waarop Transavia een nieuwe pensioenregeling heeft ingevoerd. Dit wezenpensioen wordt mogelijk aangevuld vanuit de nieuwe pensioenregeling. Voor informatie over wezenpensioen in de nieuwe regeling verwijzen wij u naar Transavia. Ook als u niet meer in dienst bent bij Transavia (uit dienst of met pensioen) en u overlijdt, dan hebben uw kinderen recht op wezenpensioen.

Recht op wezenpensioen heeft uw eigen kind maar ook een door u geadopteerd kind. Dat geldt ook voor de kinderen die u opvoedt en verzorgt alsof het uw eigen kinderen zijn. Ook de kinderen van uw partner die bij u wonen en voor wie u of uw partner kinderbijslag krijgen, hebben recht op wezenpensioen. Uw kind mag bovendien niet ouder zijn dan 21 jaar. Of niet ouder dan 27 jaar, zo lang het na zijn of haar 21ste nog studeert of arbeidsongeschikt is. Wilt u weten hoeveel wezenpensioen uw kind krijgt van ons pensioenfonds, zie , Wat als ik kom te overlijden? bij de vraag ‘Hoeveel wezenpensioen krijgt uw kind?’. Voor alle informatie over wat er gebeurt als u komt te overlijden, zie Wat als ik kom te overlijden?.

Onderstaande informatie gaat uitsluitend over de pensioenregeling zoals die tot en met 31 december 2015 van toepassing was. Communicatie over de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2016 gebeurt door Transavia.

Weduwen- en weduwnaarspensioen is hetzelfde als partnerpensioen
Ja, ook als u samenwoont kan uw partner recht hebben op partnerpensioen van ons pensioenfonds. U moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn; U moet minimaal een half jaar samenwonen: U moet een samenlevingsovereenkomst hebben gesloten die door een notaris is opgeschreven: Uw partner is geen familie van u mag en u moet deze overeenkomst meteen naar het pensioenfonds opsturen. Zie Wat als ik ga samenwonen?. Als u aan de gestelde voorwaarden voldoet, heeft uw partner recht op partnerpensioen. In Wat als ik kom te overlijden? vindt u alle informatie over partnerpensioen.

Onderstaande informatie gaat uitsluitend over de pensioenregeling zoals die tot en met 31 december 2015 van toepassing was. Communicatie over de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2016 gebeurt door Transavia.

Weduwen- en weduwnaarspensioen is hetzelfde als partnerpensioen
Als u overlijdt terwijl u in dienst bent bij Transavia, zorgt ons pensioenfonds voor de uitkering van het partnerpensioen voor uw partner. Uw partner is degene met wie u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Uw partner krijgt het partnerpensioen vanaf het moment dat u overlijdt. Het partnerpensioen stopt als uw partner zelf overlijdt. De hoogte van het partnerpensioen van ons pensioenfonds is gebaseerd op de jaren dat u in dienst was bij Transavia tot 31 december 2015. Dat is het moment waarop Transavia een nieuwe pensioenregeling heeft ingevoerd. Dit partnerpensioen wordt mogelijk aangevuld vanuit de nieuwe pensioenregeling. Voor informatie over partnerpensioen in de nieuwe regeling verwijzen wij u naar Transavia. Maar ook als u overlijdt maar niet meer in dienst bent van Transavia krijgt uw partner partnerpensioen. En als u met pensioen bent en het partnerpensioen bij pensionering niet heeft geruild voor ouderdomspensioen, is er bij uw overlijden ook een partnerpensioen. Uw partner moet wel voldoen aan de definitie van partner om partnerpensioen te krijgen. Zie daarvoor Wat als ik kom te overlijden?, bij de vraag ‘Wie is een partner’. In Wat als ik kom te overlijden? vindt u overigens alle informatie over partnerpensioen.

Onderstaande informatie gaat uitsluitend over de pensioenregeling zoals die tot en met 31 december 2015 van toepassing was.Communicatie over de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2016 gebeurt door Transavia.

U bouwt geen pensioen meer op in de pensioenregeling bij ons pensioenfonds. De pensioenregeling bij ons pensioenfonds is per 31 december 2015 beëindigd. Omdat er geen pensioenopbouw meer is, betaalt u ook geen premie meer.

Onderstaande informatie gaat uitsluitend over de pensioenregeling zoals die tot en met 31 december 2015 van toepassing was. Communicatie over de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2016 gebeurt door Transavia.

U krijgt bij pensioeningang en vervolgens jaarlijks van verzekeraar Aegon een overzicht van het opgebouwde pensioen bij ons pensioenfonds. Dit is het UPO, uniform pensioenoverzicht. Op het UPO staan ook het partner- en wezenpensioen. Zolang u nog niet met pensioen bent, ontvangt u eens per 5 jaar een UPO. U ontvangt dit niet meer jaarlijks, omdat de pensioenregeling inmiddels is beëindigd. Maar u kunt altijd uw opgebouwde pensioen zien op mijnpensioenoverzicht.nl. Hierin zijn ook de AOW en pensioenen die u bij eventuele andere werkgevers hebt opgebouwd opgenomen.

De pensioenregeling bij ons pensioenfonds is beëindigd per 31 december 2015. De nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2016 is niet bij het pensioenfonds ondergebracht.

Het pensioen dat u bij ons pensioenfonds heeft opgebouwd, blijft voor u staan. Zie ‘Wat als ik uit dienst ga?’ bij de vraag ‘Is uw pensioen waardevast?’.