Wat als ik in deeltijd ga werken?

In deeltijd gaan werken

Let op: Hieronder leggen we (een onderdeel van) de pensioenregeling in algemene zin zo goed mogelijk uit. Om het duidelijk te houden gaan we hier niet in op details en afwijkende situaties. De precieze regels over wanneer, waar en voor wie recht ontstaat op pensioen vindt u terug in het Pensioenreglement. Alleen daaraan kunt u rechten ontlenen.

Als u in deeltijd gaat werken heeft dat geen gevolgen voor het pensioen dat u bij ons pensioenfonds heeft opgebouwd tot en met 31 december 2015. Het opgebouwde pensioen blijft voor u staan. Het pensioen dat u opbouwt in de toekomst, wordt wel lager. U bouwt per 1 januari 2016 geen pensioen meer op bij ons pensioenfonds, maar in de nieuwe pensioenregeling voor het cockpitpersoneel van Transavia.

Wat moet ik doen?

Voor meer informatie over de gevolgen van deeltijd werken in de nieuwe pensioenregeling verwijzen wij u graag naar Transavia.