Wat als ik kinderen krijg?

Kinderen krijgen

Let op: Hieronder leggen we (een onderdeel van) de pensioenregeling in algemene zin zo goed mogelijk uit. Om het duidelijk te houden gaan we hier niet in op details en afwijkende situaties. De precieze regels over wanneer, waar en voor wie recht ontstaat op pensioen vindt u terug in het Pensioenreglement. Alleen daaraan kunt u rechten ontlenen.

Uw kinderen hebben recht op wezenpensioen als u overlijdt. Ook uw stief- of pleegkinderen kunnen in bepaalde gevallen recht hebben op wezenpensioen. Wel gelden daarbij een aantal voorwaarden.

Wilt u meer informatie?

Hieronder vindt u meer informatie over:

Wezenpensioen is de uitkering die uw kinderen ontvangen als u overlijdt.

Als u overlijdt, zorgt ons pensioenfonds voor de uitkering van het partnerpensioen en wezenpensioen voor uw partner en kinderen. Uw partner krijgt het partnerpensioen vanaf het moment dat u overlijdt. Het partnerpensioen stopt als uw partner zelf overlijdt. Het wezenpensioen start ook vanaf het moment dat u overlijdt en stopt als uw kind 21 jaar wordt. Als uw kind studeert of arbeidsongeschikt is, stopt de uitkering uiterlijk als uw kind 27 jaar wordt.

Recht op wezenpensioen heeft uw eigen kind maar ook een door u geadopteerd kind. Dat geldt ook voor de kinderen die u opvoedt en verzorgt alsof het uw eigen kinderen zijn. Ook de kinderen van uw partner die bij u wonen en voor wie u of uw partner kinderbijslag krijgen, hebben recht op wezenpensioen. Uw kind mag bovendien niet ouder zijn dan 21 jaar. Of niet ouder dan 27 jaar, zo lang het na zijn of haar 21ste nog studeert of arbeidsongeschikt is.

Dit hangt af van de situatie op het moment waarop u overlijdt:

  • U bent in dienst van Transavia als u overlijdt
    Elk kind ontvangt 14% van het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd tot 31 december 2015. Dat is het moment waarop Transavia een nieuwe pensioenregeling heeft ingevoerd. Als ook uw partner is overleden of vanaf het moment dat uw partner overlijdt, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Dit wezenpensioen wordt mogelijk aangevuld vanuit de nieuwe pensioenregeling. U vindt de hoogte van het wezenpensioen ook terug op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO), dat u jaarlijks ontvangt. Daarnaast kunt u het wezenpensioen ook altijd terug vinden op mijnpensioenoverzicht.nl.
  • U bent niet meer in dienst van Transavia als u overlijdt
    Elk kind ontvangt 14% van het ouderdomspensioen dat u bij ons pensioenfonds heeft opgebouwd tot 31 december 2015 of uw eerdere datum van uitdiensttreden. Als ook uw partner is overleden of vanaf het moment dat uw partner overlijdt, wordt het wezenpensioen verdubbeld.
  • U bent al met pensioen als u overlijdt
    Elk kind ontvangt 14% van het ouderdomspensioen dat u als gepensioneerde uitgekeerd kreeg. Als ook uw partner is overleden of vanaf het moment dat uw partner overlijdt, wordt het wezenpensioen verdubbeld.

Uw kind heeft geen recht op wezenpensioen als het pas na uw pensioeningang is geboren of pas op dat moment als kind wordt beschouwd in de zin van deze pensioenregeling. Of als uw kind ouder is dan 21 op het moment dat u overlijdt. Of nog studeert of arbeidsongeschikt is, maar ouder is dan 27.

De Algemene Nabestaandenwet (Anw) regelt in een aantal gevallen een uitkering voor uw nabestaanden. Dit zijn uw partner en kinderen. Deze uitkering krijgen uw nabestaanden via de overheid. Uw partner moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Kijk op svb.nl onder Nabestaandenuitkering Anw voor meer informatie.

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen over het wezenpensioen? U kunt terecht bij het secretariaat van ons pensioenfonds SPTV (secretariaatSPTV@transavia.com).