In de nieuwsbrief van juli 2020 heeft het bestuur van SPTV i.l. aangegeven voor 2020 de pensioenen met 1,38% te verhogen per 1 juli 2020. In de nieuwbrief was gecommuniceerd dat de verwachting was dat dit in de loop van augustus 2020 zou worden uitgevoerd.

Het bestuur is erop gewezen dat deze verhoging nog niet heeft plaatsgevonden. Dit is juist: er is vertraging opgetreden in de opdracht tot en verwerking van de indexatie van de pensioenen. De oorzaak van deze vertraging ligt bij de timing van de stappen in het liquidatieproces en de vakantieperiode waardoor de aanvraag is blijven liggen.

Nadat de offerte voor de indexatiekoopsom binnen was, is er ook tijd nodig geweest om deze te beoordelen. Er heeft overleg met Aegon plaatsgevonden om bepaalde kosten te laten toelichten. Eind november 2020 is de definitieve offerte voor de inkoop van de toeslag door het bestuur goedgekeurd.

De verhoging zal met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020 plaatsvinden. Of dat in de voor de Aegon administratie zeer drukke maand januari nog lukt is de vraag, maar februari in elk geval. Voor de gepensioneerden voor de maanden vanaf 1 juli 2020 in één keer en vanaf die maand het verhoogde bedrag. De actieve deelnemer zal dan ook de per 1 juli 2020 verhoogde aanspraak zichtbaar zijn.

In het toeslagdepot is het vermogen belegd in twee beleggingsfondsen. De verhoudding tussen die twee fondsen wordt elk jaar op 1 oktober aangepast aan het strategische beleggingsmandaat, als de verhouding daarvan afwijkt. Om vermijdbare transactiekosten te voorkomen zal de toeslag voortaan eind september worden uitgevoerd. Het benodigde geld wordt zodanig uit de beleggingsfondsen onttrokken dat de verhouding weer klopt met het mandaat.  De peildatum voor de toeslag is nog steeds met terugwerkende kracht per 1 juli.

Het bestuur van SPTV i.l.