Cockpit

Indexatie pensioenen SPTV i.l.

In de nieuwsbrief van juli 2020 heeft het bestuur van SPTV i.l. aangegeven voor 2020 de pensioenen met 1,38% te verhogen per 1 juli 2020. In de nieuwbrief was gecommuniceerd dat de verwachting was dat dit in de loop van augustus 2020 zou worden uitgevoerd. Het bestuur is erop gewezen dat deze verhoging nog niet ...

2021-01-05T14:09:53+01:0005-01-2021|

Nieuwsbrief SPTV i.l.

Beste Allen, Bijgaand de nieuwsbrief van SPTV i.l. met een update van de laatste stand van zaken. Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat op secretariaatsptv@transavia.com Met vriendelijke groet, De vereffenaars Nieuwsbrief SPTV

2021-02-19T09:55:52+01:0021-11-2019|

Update pensioenfonds SPTV i.l.

Het bestuur van het pensioenfonds SPTV il, verwijst graag voor een update over het pensioenfonds naar de bijgaande nieuwsbrief. Veel leesplezier.

2021-02-19T09:56:28+01:0029-08-2019|

Uitslag opoep kandidaten verantwoordingsorgaan

Begin maart is er een oproep gedaan tot kandidaatstelling verantwoordingsorgaan namens de gelederen werknemers en pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers voor deze zetels de heer van Veldhuizen, de heer Moquette, de heer Lafour, de heer Brouwer en de heer Dikkers hebben zich herkiesbaar gesteld. Afgelopen dinsdag 10 april is de termijn tot kandidaatstelling gesloten. Er hebben zich ...

2018-04-12T14:33:55+02:0012-04-2018|

Nieuwsbrief toekomst SPTV

Beste allen, Zie bijgaande nieuwsbrief van het bestuur SPTV Nieuwsbrief april Toekomst SPTV Met vriendelijke groet, Het bestuur SPTV

2021-02-19T09:57:32+01:0012-04-2018|

Gezocht kandidaten verantwoordingsorgaan

Oproep kandidaten verantwoordingsorgaan namens de gelederen werknemers en pensioengerechtigden Kandidaten verantwoordingsorgaan SPTV gezocht De zittingstermijn van verschillende leden van het Verantwoordingsorgaan loopt af per 1 juli 2018. De aftredende leden hebben allen aangegeven zich herkiesbaar te stellen. SPTV wil echter ook anderen de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Geef je op voor 10 april ...

2021-02-19T09:59:27+01:0001-03-2018|
Ga naar de bovenkant