Begin maart is er een oproep gedaan tot kandidaatstelling verantwoordingsorgaan namens de gelederen werknemers en pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers voor deze zetels de heer van Veldhuizen, de heer Moquette, de heer Lafour, de heer Brouwer en de heer Dikkers hebben zich herkiesbaar gesteld.

Afgelopen dinsdag 10 april is de termijn tot kandidaatstelling gesloten. Er hebben zich verder geen kandidaten gemeld. Dit betekent dat de zittende leden terstond herkozen zijn. Het verantwoordingsorgaan bestaat derhalve per 1 juli 2018 uit de volgende leden:

  1. Dhr. Bas van Veldhuizen namens de actieve deelnemers
  2. Dhr. Andre Moquette namens de actieve deelnemers
  3. Dhr. Jephte Lafour namens de actieve deelnemers
  4. Dhr. Hans Peter Brouwer namens de actieve deelnemers
  5. Dhr. Andre Waque namens de werkgever
  6. Dhr. Herman Dikkers namens de pensioengerechtigden