Het bestuur van het pensioenfonds SPTV il, verwijst graag voor een update over het pensioenfonds naar de bijgaande nieuwsbrief.

Veel leesplezier.