Wat als ik werkloos word?

Let op: Hieronder leggen we (een onderdeel van) de pensioenregeling in algemene zin zo goed mogelijk uit. Om het duidelijk te houden gaan we hier niet in op details en afwijkende situaties. De precieze regels over wanneer, waar en voor wie recht ontstaat op pensioen vindt u terug in het Pensioenreglement. Alleen daaraan kunt u rechten ontlenen.

Wordt u werkloos, dan wijzigt uw pensioen bij ons pensioenfonds niet. Het opgebouwde pensioen blijft voor u staan. Het wordt aan u uitgekeerd als u met pensioen gaat. Ook uw partnerpensioen wijzigt niet. U kunt uw partnerpensioen verhogen door een deel van uw ouderdomspensioen in te ruilen.

Als u weer een baan krijgt, dan kunt u het pensioen dat u heeft opgebouwd in veel gevallen meenemen naar uw nieuwe werkgever. Als u maar heel weinig pensioen hebt opgebouwd, kan het zijn dat het pensioenfonds het pensioen wil afkopen. U krijgt dan een bedrag ineens. Dat komt in de plaats van het pensioen dat jaarlijks aan u uitgekeerd zou worden.

Wat moet ik doen?

U hoeft niets te doen. Transavia meldt aan ons pensioenfonds dat u uit dienst bent. Uw pensioenen worden door ons pensioenfonds voor u bewaard totdat er moet worden uitgekeerd. Zodra u een nieuwe baan heeft, kunt u uw opgebouwde pensioen in veel gevallen meenemen naar een nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. U kunt dit aanvragen bij de uitvoerder van uw nieuwe pensioenregeling. Als u uw ouderdomspensioen wilt uitruilen voor hoger partnerpensioen, vul dan op tijd het formulier daarvoor in. In alle gevallen is het belangrijk dat u uw contactgegevens actueel houdt, zodat ons pensioenfonds u altijd weet te vinden.

Wilt u meer informatie?

Onder Wat als ik uit dienst ga? vindt u meer informatie over:

  • welke keuzemogelijkheden u heeft
  • wat als u een deel van uw ouderdomspensioen wilt uitruilen in hoger partnerpensioen
  • wat als u uw pensioen naar een nieuwe werkgever wilt meenemen
  • toeslagen en kortingen op uw pensioen
  • eventuele herstelmaatregelen van het pensioenfonds.
  • informatie over uw pensioen als u niet meer in dienst bent
  • het doorgeven van juiste persoonlijke gegevens.

Vragen of meer informatie?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie over de pensioenregeling? U kunt terecht bij het secretariaat van ons pensioenfonds SPTV (secretariaatSPTV@transavia.com).