In september bent u geinformeerd dat de pensioenwet op het gebied van communicatie voor de pensioenfondsen is gewijzigd. Om een nette invulling aan de nieuwe eisen te kunnen geven, is er door de besturen van beide pensioenfondsen een enquete onder de deelnemers gehouden. De besturen hebben het zeer op prijs gesteld dat u even de tijd heeft genomen om deze enquete in te vullen en wij willen u hierbij graag op de hoogte brengen van de uitslag. Aantal feiten:

 • 83% heeft de enquete ingevuld.
 • 81% van hen is man en 19% vrouw.
 • Alleen cabine en cockpit hebben de enquete ingevuld
 • Response grondpersoneel helaas 0%.
 • De leeftijdscategorie is 41 jaar en ouder
 • 27-63% is geinteresseerd tot zeer geinteresseerd in pensioeninformatie
 • Men wil graag eenmaal per jaar de informatie per persoonlijke email of per brief
 • Pensioen en einde dienstverband is meest gevraagde onderwerp
 • 75% kent de pensioenwebsite en bezoekt de website eenmaal per jaar
 • 63% is neutraal over de informatie op de website
 • 40% is neutraal over de duidelijkheid van de brieven van het fonds
 • Het grootste deel vindt de UPO duidelijk en toegankelijk

De enquete is de eerste stap geweest in het hele communicatie proces en heeft bijgedragen aan een beter inzicht met betrekking tot de informatie op de website. De teksten op de website zullen nu aangepast gaan worden aan de wettelijke eisen met daarbij extra aandacht voor toegankelijk- en begrijpelijkheid. Dit zal in fases gebeuren. Medio volgend jaar willen de besturen opnieuw een enquete uitzetten om te kijken of de aanpassingen tot een verbetering geleid hebben. De besturen hopen dat u dan wederom mee wilt werken aan het vervolgonderzoek!