Mededeling Bestuur SPTV

Het zal u niet ontgaan zijn dat er veel is veranderd bij alles wat met pensioen te maken heeft. We berichtten daar eerder over in “pensioen op de schop”.

  • Met ingang van 1 januari 2015 is het nog maar toegestaan om over de €100.000 salaris* een bruto pensioen op te bouwen. De premie wordt betaald uit uw bruto salaris. De pensioenuitkering is belast.
  • Het opbouw percentage is verlaagd van 1,8% naar 1,224%. Het pensioenfonds blijft deze regeling uitvoeren.
  • Voor het salaris boven €100.000 is het mogelijk om met premie uit het netto salaris pensioen op te bouwen met maximaal 1,224% opbouw per jaar. Onder bepaalde voorwaarden is het opgebouwde vermogen vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing. Dit deel noemen we netto pensioensparen, het fonds voert deze opbouw niet uit. VNV en Transavia zijn nog in onderhandeling met een uitvoerder voor deze netto pensioenregeling.

Verdere, of anderzijdse, opbouw van pensioen valt onder box 3 en dus is vermogensrendementsheffing van toepassing. Voor 2015 heeft het bestuur van het fonds een nominaal contract afgesloten. Het verschil met de oude contractvorm is dat eventuele beleggingswinsten niet aan het fonds toekomen. De kosten van dat contract zijn, vanwege de garantie op de uitkering die Aegon geeft nog steeds hoog, maar aanzienlijk lager dan wanneer er van winstdeling sprake is.

De VNV en Transavia voeren overleg over de toekomstige pensioenregeling vanaf 2016. Zolang daarover geen volledige duidelijkheid bestaat kan het bestuur momenteel geen inhoudelijke mededeling doen over de uitvoering van een toekomstige regeling.

*Daar gaat de franchise van €12.500 nog vanaf. Dat bedrag houdt rekening met de AOW uitkering.