Op de oproep van het bestuur van SPTV tot de actieve vliegers om zich kandidaat te stellen voor het bestuur als vertegenwoordiger namens de werknemers, hebben twee kandidaten zich gemeld. Volgens de procedure hebben alle actieve vliegers de gelegenheid gehad hun stem in te dienen. De uitslag is inmiddels bekend en wij kunnen u melden dat de heer Wim Ekhart met een meerderheid van stemmen gekozen is als bestuurslid SPTV.