Pensioenopbouw 2017 Ring Grond

Het bestuur van het pensioenfonds heeft onlangs het opbouwpercentage voor 2017 voor Ring Grond vastgesteld op 1,48% voor deelnemersgroep I en 1,70% voor deelnemersgroep II. Dat is voor beide groepen hoger dan het percentage van 2016. Bij het vaststellen van de opbouw kijkt het bestuur naar de pensioenpremie die zij ontvangt van werkgever en werknemers ...

2021-02-19T10:05:21+01:0007-08-2017|

Oproep kandidaat verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden

Kandidaat verantwoordingsorgaan SPTGC gezocht SPTGC is op zoek naar een kandidaat voor het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden. Geef je op voor 27 juli 2017! Samenstelling verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden: vier vertegenwoordigers uit de kring van de deelnemers (twee namens Cabine en twee namens Grond), een vertegenwoordiger uit de kring van de pensioengerechtigden (namens Cabine ...

2021-02-17T14:29:07+01:0022-06-2017|

Aanpassing Statuten Stichting Pensioenfonds Transavia Grond en Cabine personeel

Het bestuur SPTGC heeft onlangs de statuten gewijzigd. Naast een tekstuele wijziging en een aantal wijzigingen om weer in de pas te lopen met de wetgeving, heeft het fonds in de statuten geregeld dat het werknemersbestuurslid namens het Cabinepersoneel en het werknemersbestuurslid namens het Grondpersoneel niet perse hoeven te werken bij Transavia, maar ook externe ...

2021-02-17T14:29:07+01:0013-06-2017|

Wijzigingen Pensioenreglement Ring Grond

Via deze weg willen wij u informeren over een aantal inhoudelijke wijzigingen van het pensioenreglement. In het pensioenreglement heeft het bestuur de definities van pensioenrichtdatum en pensioeningangsdatum, artikel 5, artikel 6 en artikel 16 aangepast en zijn er een drietal addenda toegevoegd. Onderstaand een toelichting op de wijzigingen. Definities van Pensioenrichtdatum en Pensioeningangsdatum “De pensioenrichtdatum ...

2021-02-19T10:06:41+01:0024-04-2017|

Invulling Vacatures bij Bestuur en Verantwoordingsorgaan ring Grond

De termijn voor de kandidaatstelling voor de zetels binnen het bestuur en het verantwoordingsorgaan is gesloten. Voor beide functies heeft zich een kandidaat gemeld. Bestuur – de heer Nabil Rhayour Alami VO – de heer Paul Maree Dit betekent dat het bestuur voor de bestuurderszetel de benoeming bij de DNB in gang gaat zetten voor ...

2021-02-17T14:29:07+01:0013-03-2017|

Vacatures bij Bestuur en Verantwoordingsorgaan ring Grond

Ben je in actieve dienst bij Transavia en deelnemer aan de pensioenregeling ring Grond van SPTGC, ben je serieus geïnteresseerd in de pensioenmaterie en lijkt een bestuursfunctie of een functie in het verantwoordingsorgaan in het pensioenfonds SPTGC je interessant ? Dan kun je je tot 7 maart 2017 aanmelden als kandidaat bestuurslid of lid verantwoordingsorgaan. ...

2021-02-19T10:07:57+01:0007-02-2017|

Waardeoverdrachten opgeschort

In 2016 is Transavia het programma ‘Overhead en management’ gestart. Dit programma beoogt de reorganisatie van de grondorganisatie, waarbij een afname van het aantal werkzame FTE te verwachten valt. Naast de persoonlijke consequenties voor de betreffende medewerkers, heeft dit ook impact voor het pensioenfonds. Enerzijds vanwege een afname van het aantal actieve deelnemers aan de ...

2021-02-17T14:29:07+01:0007-02-2017|

Wisselingen bestuur SPTGC

Met de jaarwisseling hebben er ook tweetal personele wijzigingen plaatsgevonden binnen het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Transavia Grond en Cabine personeel (SPTGC). Annemarie Donker en Paul Maree, allebei bestuurslid namens de werkgever, hebben hun functie neergelegd omdat hun bestuursfunctie niet goed meer te combineren viel met hun dagelijkse functie binnen Transavia. Op voordracht van ...

2021-02-19T09:07:44+01:0007-02-2017|

Pensioenopbouw Grond

Beste deelnemer, In deze bief berichten wij u over twee belangrijke zaken: de lagere pensioenopbouw in 2016 en 2017 vanwege het tekort aan premie in 2015 en het verzekeringscontract met Aegon. We proberen dit zo duidelijk mogelijk te doen. Indien u nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan vooral contact met ons op. 20161201-def-communicatie-pensioenopbouw-grond

2021-02-17T14:29:07+01:0012-01-2016|

Uniform Pensioenoverzicht Aegon

Geachte deelnemer, Ieder jaar ontvangt u een Uniform Pensioenoverzicht. Op het pensioenoverzicht ziet u uw opgebouwde pensioen tot en met 31 december van het vorige jaar. Ook vindt u informatie over uw te bereiken pensioen en het nabestaandenpensioen. Vóór 1 oktober staat uw pensioenoverzicht 2015 op MijnAegon. Uw pensioenoverzicht 2015 is vóór 1 oktober beschikbaar ...

2021-02-19T10:12:36+01:0015-09-2015|
Ga naar de bovenkant