Oproep kandidaten bestuur SPTGC

Oproep kandidaten bestuurslid SPTGC namens de pensioengerechtigden en cabine medewerkers De zittingstermijnen van Hans Nijman ( bestuurslid namens de cabinemedewerkers) en Bas Parson (bestuurslid namens de pensioengerechtigden) lopen binnenkort af. Beide hebben aangegeven zich herkiesbaar te stellen. Gezien hun ervaringsdeskundigheid, hun geschiktheid en het voorgenomen besluit tot liquidatie van het fonds genieten beide kandidaten de ...

2021-02-19T08:59:14+01:0003-05-2018|

Uitslag oproep kandidaten verantwoordingsorgaan

Begin maart is er een oproep gedaan tot kandidaatstelling verantwoordingsorgaan namens de gelederen werknemers en pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers voor deze zetels de heer Boudewijn, Mevrouw Charoe-Meissen, de heer de Gooijer en de heer Kool hebben aangegeven zich herkiesbaar te stellen. Afgelopen dinsdag 10 april is de termijn tot kandidaatstelling gesloten. Er hebben zich verder geen ...

2021-02-19T08:59:48+01:0012-04-2018|

Voorgenomen besluit tot liquidatie SPTGC

Begin februari 2018 hebben wij u geïnformeerd dat SPTGC per 1 januari 2018 geen premie inkomsten meer heeft en hiermee een gesloten fonds is geworden. Het fonds is vervolgens aan de slag gegaan met een onderzoek naar verschillende toekomst scenario’s. Daarbij stond de vraag of voortzetting van het fonds een toegevoegde waarde heeft voor de ...

2021-02-19T09:00:12+01:0020-03-2018|

Oproep kandidaten verantwoordingsorgaan

Oproep kandidaten verantwoordingsorgaan namens de gelederen werknemers en pensioengerechtigden Kandidaten verantwoordingsorgaan SPTGC gezocht De zittingstermijn van verschillende leden van het Verantwoordingsorgaan loopt af per 1 juli 2018. De aftredende leden hebben allen aangegeven zich herkiesbaar te stellen. SPTGC wil echter ook anderen de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Geef je op voor 10 april ...

2021-02-19T10:01:29+01:0001-03-2018|

Kandidaat Verantwoordingsorgaan

Het heeft even geduurd maar er is een nieuw lid gevonden voor het Verantwoordingsorgaan van SPTGC. De gepensioneerden zullen vanaf 1 januari 2018 vertegenwoordigd worden door de heer Guus Kool. Hij heeft de taken overgenomen van de heer Pim van Dam. Zowel het bestuur als het VO zijn zeer verheugd met zijn aanmelding en wij ...

2018-02-06T16:15:09+01:0006-02-2018|

Pensioenregeling vanaf 1 januari 2018 en toekomst SPTGC

Tussen de CAO partijen is in 2017 overeengekomen dat de pensioenregeling vanaf 2018 bij een andere pensioenuitvoerder wordt ondergebracht. Voor het grondpersoneel is er gekozen voor een APF bij STAP en voor het cabinepersoneel voor een individuele DC regeling bij Be Frank. Dit betekent dat de pensioenopbouw vanaf 1 januari niet meer wordt uitgevoerd door ...

2021-02-19T09:04:05+01:0006-02-2018|

Herhaalde oproep kandidaten Verantwoordingsorgaan

Geachte gepensioneerde, In juni 2017 hebben wij een oproep gedaan tot kandidaatstelling voor het Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden. Helaas hebben wij geen enkele aanmelding ontvangen. Zowel het bestuur van SPTGC als het Verantwoordingsorgaan betreuren dit zeer. In het Verantwoordingsorgaan zitten afgevaardigden van alle groepen en de belangen van de pensioengerechtigden worden vertegenwoordigd door een van ...

2021-02-19T10:02:30+01:0026-10-2017|

Indexatie 2017

Het bestuur SPTGC besluit elk jaar of zij een indexatie toekent. Sinds 2013 is er geen doelgericht indexatiebeleid meer. Vanwege onvoldoende middelen, een premie tekort voor 2015 en 2016 en onduidelijkheden over de toekomst van het fonds is er de afgelopen jaren geen indexatie meer toegekend. Inmiddels is de financiering voor de opbouw van het ...

2017-10-24T12:32:53+02:0024-10-2017|

Vacature Verantwoordingsorgaan

In juni hebben wij een oproep gedaan voor een kandidaat voor het Verantwoordingsorgaan  namens de pensioengerechtigden. De termijn voor de kandidaatstelling is inmiddels verstreken. Helaas heeft niemand zich gemeld. Het bestuur zal samen met het Verantwoordingsorgaan kijken naar een verdere invulling. Wij zullen u via de website op de hoogte houden.

2017-08-07T15:48:38+02:0007-08-2017|

Update Waardeoverdrachten ten gevolge van Programma Overhead & Management

Op 7 februari 2017 hebben wij u geïnformeerd over het tijdelijk opschorten van de waardeoverdrachten ten gevolge van het Programma Overhead & Management om te kunnen onderzoeken wat de impact op het fonds is. Het bestuur heeft inmiddels definitief besloten om niet mee te werken aan verzoeken tot waardeoverdracht van deelnemers die Transavia hebben, of ...

2017-08-07T11:13:28+02:0007-08-2017|
Ga naar de bovenkant