Actueel

Actueel2021-02-24T10:37:03+01:00

Actueel

Nieuwsbrief toekomst SPTV

Beste allen, Zie bijgaande nieuwsbrief van het bestuur SPTV Nieuwsbrief april Toekomst SPTV Met vriendelijke groet, Het bestuur SPTV

12-04-2018|

Gezocht kandidaten verantwoordingsorgaan

Oproep kandidaten verantwoordingsorgaan namens de gelederen werknemers en pensioengerechtigden Kandidaten verantwoordingsorgaan SPTV gezocht De zittingstermijn van verschillende leden van het Verantwoordingsorgaan loopt af per 1 juli 2018. De aftredende leden hebben allen aangegeven zich herkiesbaar te stellen. SPTV wil echter ook anderen de gelegenheid geven zich kandidaat te ...

01-03-2018|

Uitslag kandidaatstelling Bestuur SPTV

De termijn voor de kandidaatstelling voor de zetel in het bestuur SPTV is verstreken. Naast de heer Jan Willem Bouquet hebben zich geen kandidaten gemeld. Dit betekent dat er geen verkiezingen gehouden hoeven te worden en dat de zittingstermijn van Jan Willem verlengd zal worden met vier jaar. ...

11-04-2017|

Pensioenregeling na 1 januari 2016

Met de CAO afspraken tussen Transavia en de VNV over de pensioenregeling vanaf 2016 is gekozen voor een individueel DC regeling. Deze regeling wordt uitgevoerd door de PPI (Premiepensioeninstelling) van BeFrank. Transavia en de VNV verzorgen verdere informatie hierover. Transavia heeft de uitvoeringsovereenkomst met SPTV opgezegd omdat de ...

30-11-2015|

Enquete pensioencommunicatie uitslag

In september bent u geinformeerd dat de pensioenwet op het gebied van communicatie voor de pensioenfondsen is gewijzigd. Om een nette invulling aan de nieuwe eisen te kunnen geven, is er door de besturen van beide pensioenfondsen een enquete onder de deelnemers gehouden. De besturen hebben het zeer ...

02-11-2015|

Toekomstige pensioenvoorziening

Mededeling Bestuur SPTV Het zal u niet ontgaan zijn dat er veel is veranderd bij alles wat met pensioen te maken heeft. We berichtten daar eerder over in “pensioen op de schop”. Met ingang van 1 januari 2015 is het nog maar toegestaan om over de €100.000 salaris* ...

24-09-2015|

Het Uniform Pensioenoverzicht van Aegon

Geachte deelnemer, Ieder jaar ontvangt u een Uniform Pensioenoverzicht. Op het pensioenoverzicht ziet u uw opgebouwde pensioen tot en met 31 december van het vorige jaar. Ook vindt u informatie over uw te bereiken pensioen en het nabestaandenpensioen. Vóór 1 oktober staat uw pensioenoverzicht 2015 op mijnaegon.nl. Uw pensioenoverzicht ...

24-09-2015|

Aegon Uniform Pensioenoverzicht

Geachte deelnemer, Ieder jaar ontvangt u een Uniform Pensioenoverzicht. Op het pensioenoverzicht ziet u uw opgebouwde pensioen tot en met 31 december van het vorige jaar. Ook vindt u informatie over uw te bereiken pensioen en het nabestaandenpensioen. Vóór 1 oktober staat uw pensioenoverzicht 2015 op MijnAegon. Uw ...

15-09-2015|
Ga naar de bovenkant