Over Lucy van Dijk

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Lucy van Dijk has created 35 blog entries.

Update pensioenfonds SPTV i.l.

Het bestuur van het pensioenfonds SPTV il, verwijst graag voor een update over het pensioenfonds naar de bijgaande nieuwsbrief. Veel leesplezier.

2021-02-19T09:56:28+01:0029-08-2019|

Slotindexatie voor groep Grond medewerkers inactieven van voor 2006

Tot 1 januari 2006 was er voor deze groep Grond medewerkers een pensioenregeling gebaseerd op een eindloonregeling. De opgebouwde pensioenaanspraken zijn door het fonds herverzekerd bij Nationale Nederlanden (NN). Indien er overrente was werd er indexatie uitgekeerd. In 2006 is de pensioenregeling gewijzigd en is er een splitsing gemaakt tussen een groep Grond medewerkers van ...

2019-02-28T10:32:41+01:0028-02-2019|

Nieuwsbrief SPTGC i.l

Bijgaande brief is alleen bestemd voor die mensen die deelnamen aan het pensioenfonds SPTGC i.l tot 1 januari 2018. Bent u pas per die datum in dienst gekomen, dan is deze brief niet voor u van toepassing. Nieuwsbrief SPTGC i.l

2021-02-19T08:56:44+01:0028-02-2019|

Liquidatie besluit SPTGC

Bijgaande brief is alleen bestemd voor die mensen die deelnamen aan het pensioenfonds SPTGC tot 1 januari 2018. Bent u pas per die datum in dienst gekomen, dan is deze brief niet voor u van toepassing. 20181120 communicatie liquidatie alle deelnemers sptgc

2021-02-19T08:56:53+01:0020-11-2018|

Uitslag oproep kandidaten bestuur

De termijn tot kandidaatstelling voor het bestuur van SPTGC is verstreken. Naast de heer Hans Nijman en de heer Bas Parson hebben zich geen andere kandidaten voor de functies gemeld. Dit betekent dat er evenveel kandidaten als zetels zijn en er geen verkiezingen gehouden hoeven te worden en dat beide heren automatisch herkozen zijn. Het ...

2021-02-19T08:57:00+01:0018-06-2018|

Oproep kandidaten bestuur SPTGC

Oproep kandidaten bestuurslid SPTGC namens de pensioengerechtigden en cabine medewerkers De zittingstermijnen van Hans Nijman ( bestuurslid namens de cabinemedewerkers) en Bas Parson (bestuurslid namens de pensioengerechtigden) lopen binnenkort af. Beide hebben aangegeven zich herkiesbaar te stellen. Gezien hun ervaringsdeskundigheid, hun geschiktheid en het voorgenomen besluit tot liquidatie van het fonds genieten beide kandidaten de ...

2021-02-19T08:59:14+01:0003-05-2018|

Uitslag oproep kandidaten verantwoordingsorgaan

Begin maart is er een oproep gedaan tot kandidaatstelling verantwoordingsorgaan namens de gelederen werknemers en pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers voor deze zetels de heer Boudewijn, Mevrouw Charoe-Meissen, de heer de Gooijer en de heer Kool hebben aangegeven zich herkiesbaar te stellen. Afgelopen dinsdag 10 april is de termijn tot kandidaatstelling gesloten. Er hebben zich verder geen ...

2021-02-19T08:59:48+01:0012-04-2018|

Uitslag opoep kandidaten verantwoordingsorgaan

Begin maart is er een oproep gedaan tot kandidaatstelling verantwoordingsorgaan namens de gelederen werknemers en pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers voor deze zetels de heer van Veldhuizen, de heer Moquette, de heer Lafour, de heer Brouwer en de heer Dikkers hebben zich herkiesbaar gesteld. Afgelopen dinsdag 10 april is de termijn tot kandidaatstelling gesloten. Er hebben zich ...

2018-04-12T14:33:55+02:0012-04-2018|
Ga naar de bovenkant