Cabine

Home/Cabine

Uitslag oproep kandidaten verantwoordingsorgaan

Begin maart is er een oproep gedaan tot kandidaatstelling verantwoordingsorgaan namens de gelederen werknemers en pensioengerechtigden. De vertegenwoordigers voor deze zetels de heer Boudewijn, Mevrouw Charoe-Meissen, de heer de Gooijer en de heer Kool hebben aangegeven zich herkiesbaar te stellen. Afgelopen dinsdag 10 april is de termijn tot kandidaatstelling gesloten. Er hebben zich verder geen ...

2021-02-19T08:59:48+01:0012-04-2018|

Voorgenomen besluit tot liquidatie SPTGC

Begin februari 2018 hebben wij u geïnformeerd dat SPTGC per 1 januari 2018 geen premie inkomsten meer heeft en hiermee een gesloten fonds is geworden. Het fonds is vervolgens aan de slag gegaan met een onderzoek naar verschillende toekomst scenario’s. Daarbij stond de vraag of voortzetting van het fonds een toegevoegde waarde heeft voor de ...

2021-02-19T09:00:12+01:0020-03-2018|

Oproep kandidaten verantwoordingsorgaan namens de gelederen werknemers en pensioengerechtigden

Kandidaten verantwoordingsorgaan SPTGC gezocht De zittingstermijn van verschillende leden van het Verantwoordingsorgaan loopt af per 1 juli 2018. De aftredende leden hebben allen aangegeven zich herkiesbaar te stellen. SPTGC wil echter ook anderen de gelegenheid geven zich kandidaat te stellen. Geef je op voor 10 april 2018! Samenstelling verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden: ...

2021-02-19T09:03:36+01:0001-03-2018|

Kandidaat Verantwoordingsorgaan

Het heeft even geduurd maar er is een nieuw lid gevonden voor het Verantwoordingsorgaan van SPTGC. De gepensioneerden zullen vanaf 1 januari 2018 vertegenwoordigd worden door de heer Guus Kool. Hij heeft de taken overgenomen van de heer Pim van Dam. Zowel het bestuur als het VO zijn zeer verheugd met zijn aanmelding en wij ...

2018-02-06T16:15:09+01:0006-02-2018|

Pensioenregeling vanaf 1 januari 2018 en toekomst SPTGC

Tussen de CAO partijen is in 2017 overeengekomen dat de pensioenregeling vanaf 2018 bij een andere pensioenuitvoerder wordt ondergebracht. Voor het grondpersoneel is er gekozen voor een APF bij STAP en voor het cabinepersoneel voor een individuele DC regeling bij Be Frank. Dit betekent dat de pensioenopbouw vanaf 1 januari niet meer wordt uitgevoerd door ...

2021-02-19T09:04:05+01:0006-02-2018|

Heroproep kandidaatstelling verantwoordingsorgaan

Geachte gepensioneerde, In juni 2017 hebben wij een oproep gedaan tot kandidaatstelling voor het Verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden. Helaas hebben wij geen enkele aanmelding ontvangen. Zowel het bestuur van SPTGC als het Verantwoordingsorgaan betreuren dit zeer. In het Verantwoordingsorgaan zitten afgevaardigden van alle groepen en de belangen van de pensioengerechtigden worden vertegenwoordigd door een van ...

2021-02-19T09:05:02+01:0030-10-2017|

Indexatie 2017

Het bestuur SPTGC besluit elk jaar of zij een indexatie toekent. Sinds 2013 is er geen doelgericht indexatiebeleid meer. Vanwege onvoldoende middelen, een premie tekort voor 2015 en 2016 en onduidelijkheden over de toekomst van het fonds is er de afgelopen jaren geen indexatie meer toegekend. Inmiddels is de financiering voor de opbouw van het ...

2017-10-24T12:30:51+02:0024-10-2017|

Pensioenopbouw 2017 Ring Cabine

Het bestuur van het pensioenfonds heeft onlangs het opbouwpercentage voor 2017 voor Ring Cabine vastgesteld op 1,55%. Dat is gelijk aan het percentage van 2016. Bij het vaststellen van de opbouw kijkt het bestuur naar de pensioenpremie die zij ontvangt van werkgever en werknemers (‘beschikbare premie’) en de kosten van de pensioenopbouw. Daarvan vormen de ...

2021-02-19T09:06:34+01:0027-07-2017|

Oproep kandidaat verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden

Kandidaat verantwoordingsorgaan SPTGC gezocht SPTGC is op zoek naar een kandidaat voor het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden. Geef je op voor 27 juli 2017! Samenstelling verantwoordingsorgaan Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden: vier vertegenwoordigers uit de kring van de deelnemers (twee namens Cabine en twee namens Grond), een vertegenwoordiger uit de kring van de pensioengerechtigden (namens Cabine ...

2021-02-17T14:29:07+01:0022-06-2017|

Aanpassing Statuten Stichting Pensioenfonds Transavia Grond en Cabine personeel

Het bestuur SPTGC heeft onlangs de statuten gewijzigd. Naast een tekstuele wijziging en een aantal wijzigingen om weer in de pas te lopen met de wetgeving, heeft het fonds in de statuten geregeld dat het werknemersbestuurslid namens het Cabinepersoneel en het werknemersbestuurslid namens het Grondpersoneel niet perse hoeven te werken bij Transavia, maar ook externe ...

2021-02-17T14:29:07+01:0013-06-2017|
Ga naar de bovenkant